Чим відрізняється суспільство від організації?

Терміни “суспільство” і “організація” у багатьох випадках мають близьке значення. Коли може спостерігатися подібна ситуація? Чим відрізняється суспільство від організації?

У чому полягає сутність суспільства?

Якщо говорити про широкому розумінні терміна “суспільство”, то він відповідає формі об’єднання жителів держави, мають якісь спільні інтереси, культуру, цінності, цілі розвитку. Фактори об’єднання товариства можуть бути самими різними: наприклад, національна, культурна приналежність. Однак є й ті, що сприяють зниженню його консолідації – наприклад, поділ на класи.

Суспільство, знову ж таки, якщо говорити про широкому значенні даного терміна, – явище політичне. Тобто вивчається в контексті будь-якої держави як найбільша, представлена фактично в національному масштабі соціальна група. Члени товариства здатні встановлювати загальноприйняті правила поведінки, закріплюються на рівні законів держави. Відхилення від них може розглядатися як антигромадська діяльність людини.

В залежності від структури політичної системи держави взаємовідносини між владними інститутами і суспільством бувають різними. В демократичних режимах саме суспільство впливає на прийняття ключових політичних рішень органами влади. В авторитарних – ситуація зворотна (хоча суспільство може спочатку встановити відповідний режим, якщо він буде краще підходити для організації управління державою).

Є і вузькі трактування терміна, про яких йде мова. Так, суспільство може розглядатися в контексті досить невеликої групи осіб, об’єднаних вузьким колом інтересів. Подібні структури часто бувають представлені у форматі організацій. Вивчимо їх специфіку.

Що являє собою організація?

У широкому розумінні термін “організація” відповідає як раз таки локалізованого суспільству людей, об’єднаних вузьким колом інтересів. Організація в багатьох випадках має офіційний статус. Тобто закріплений на рівні установчих документів або навіть нормативно-правових актів. Але, безумовно, функціонування організації може бути засновано і на неформальних нормах.

Коло інтересів людей тут може виражатися у веденні бізнесу, і в цьому випадку засновується господарське товариство (наприклад, АТ або ТОВ). Воно буде організацією в юридичному сенсі. Інтереси бувають, наприклад, і політичними. У цьому випадку може засновуватися, умовно кажучи, суспільство цінителів демократії – як соціально-політична організація.

Різниця між суспільством і організацією

Головна відмінність суспільства від організації полягає головним чином у масштабах комунікацій, в рамках яких утворюються перші і другі, а також у механізмах установи тих і інших.

Суспільство в широкому значенні цього слова є об’єднанням людей на основі інтересів, що поширюються на всю націю чи основну її частину. Політичне суспільство – це, як правило, самоустановна структура, однак правила поведінки, що формуються в ній, можуть закріплюватися на рівні законів держави.

Організація – це фактично теж суспільство, але більш локальне, учреждаемое на основі вузького кола інтересів людей. Вона має, зазвичай, документально закріплений статус, але, безумовно, її діяльність може бути заснована на неформальних нормах. В організаціях реалізуються переважно приватні інтереси, часто – комерційні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Чим відрізняється суспільство від організації?