Чим відрізняється ринок товарів від ринку послуг?

Ключові складові економік більшості країн світу – ринки товарів і послуг. Що являють собою ті і інші? Чим відрізняється ринок товарів від ринку послуг?

Що являє собою ринок товарів?

Розглянутий тип ринку являє собою сферу економіки, в рамках якої здійснюються виробництво, купівля і продаж різних товарів – споживчих, виробничого призначення, сировини, матеріалів, об’єктів інтелектуальної власності і т. д. на Кожний тип товару має свої показники вартості, різні експлуатаційні особливості. Таким чином, в рамках розглянутої області економіки слід виділяти величезну кількість сегментів, економічні характеристики яких можуть значно відрізнятися.

Головний ознака товару – можливість визначити його матеріальну форму, об’єктивно оцінити ключові споживчі властивості.

Основні учасники товарного ринку:

    Виробник (наприклад, завод, майстерня, ферма); Покупець (громадянин, організація); Посередник (магазин, ринок, торговий агент).

Відносини між виробником та покупцем, таким чином, у багатьох випадках шикуються за участю посередників (їх роль при цьому може значно відрізнятися в залежності від конкретних механізмів продажу). Більш того, їх участь у діяльності товарного ринку слід розглядати як цілком типове явище: у багатьох сегментах виробники і покупці вкрай рідко взаємодіють один з одним, але активно звертаються до посередників. Наприклад – у роздрібній торгівлі (якщо, звичайно, товар не купується в магазині, що належить заводу-виробнику).

Товар принципово може бути повернуто виробнику або його посереднику покупцем (як правило, на підставі норм закону, що регулює купівлю-продаж). Крім того, законодавчо для багатьох груп товарів встановлюється гарантія.

Ринок товарів – основа функціонування сучасних фондових бірж. На них можуть визначатися світові ціни по багатьом позиціям, реалізованим у відповідній сфері економіки. Наприклад, по різних видів сировини, дорогоцінних металів.

Що являє собою ринок послуг?

Розглянутий тип ринку – це сегмент економіки, в якому здійснюються постачання різних видів послуги користування ними. Представлені вони також можуть бути в самому широкому спектрі – як послуги приватні, державні, орієнтовані на фізосіб, які надаються організаціям і т. д. Класифікація послуг здійснюється виходячи з їх віднесення до тієї або іншій сфері економіки – наприклад, до освіти, охорони здоров’я, зв’язку, фінансів, транспорту, громадським харчуванням.

Головний ознака послуги – надання такої однією людиною або групою людей (постачальниками послуг) одному чи кільком людям (споживачам послуг) особисто або при використанні будь-якої інфраструктури. Але не при зверненні до посередника – і це принциповий момент. Постачальник послуги не може звернутися до посередника, оскільки в цьому випадку її постачальником стане другою. Однак посередник як торговий агент здатний сприяти продажу послуги її споживачеві.

Той факт, що послуги надаються особисто – виходячи з знань і умінь постачальника, – у багатьох випадках ускладнює їх об’єктивну оцінку на предмет відповідності встановленим критеріям якості. Тому є дуже небагато послуг, на результати надання яких встановлюється гарантія (або її аналог) або надаються у відповідності зі строгими законодавчими вимогами. У числі таких – наприклад, банківські чи страхові послуги.

Ринок послуг в багатьох сегментах має прямий зв’язок з фондовими біржами, однак практично не поширена формування цін на відповідні сервіси на торгах. Капіталізація даних правовідносин разом з тим може бути дуже великий. Так, діяльність найбільших сучасних банків або страхових компаній, що надають фінансові та страхові послуги, у багатьох випадках передбачає здійснення ними емісії цінних паперів, що торгуються на фондових біржах.

Різниця між ринком товарів та ринком послуг

Є не одна відмінність ринку товарів від ринку послуг. Різницю між відповідними сегментами економіки можна, перш за все, простежити у контексті:

    характеристик предмета угод; Ролі учасників правовідносин; Взаємозв’язку ринку з фондовими біржами.

У багатьох випадках кордон між ринком товарів та ринком послуг провести досить складно. Наприклад, сфера громадського харчування традиційно сприймається як сервісна. Однак при наданні послуг ресторан або кафе фактично відбувається і продаж товару – у вигляді приготувати страв або ж спочатку готових продуктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється ринок товарів від ринку послуг?