Чим відрізняється рентабельність від прибутку

Оцінка ефективності діяльності компанії може здійснюватися різними способами. Як правило, для цієї мети використовуються показники прибутку і рентабельності. Вміле “жонглювання” даними категоріями дозволяє серйозно прикрашати дійсність або, навпаки, згущувати фарби над організацією. Як відрізнити дані категорії та який показник точніше відображає ефективність роботи?

Що таке рентабельність і прибуток
Рентабельність – відносний економічний показник, що демонструє рівень ефективності діяльності підприємства. Вираховується шляхом співвідношення прибутку та іншої величини (обсяг реалізації продукції, основні засоби підприємства, чисельність персоналу і т. д.). Даний показник дозволяє оцінити ефективність праці організації та управлінь їй в цілому. У загальному значенні під рентабельністю розуміється саме відношення прибутку до виручки.

Прибуток – абсолютний економічний показник, що визначається шляхом вирахування витрат із суми виручки. Може бути як позитивним, що свідчить про продуктивній роботі компанії, так і негативним, що вказує на неефективну діяльність за окремими напрямками. Прибуток буває валовий (до сплати відрахувань та податків) і чистою.

Різниця між рентабельністю і прибутком
Таким чином, економічні категорії, незважаючи на сильний взаємозв’язок, мають цілу низку відмінностей. Рентабельність є відносною величиною, а прибуток – абсолютною. Це обумовлено методами їх підрахунку. Прибуток – це величина, отримана в результаті вирахування витрат з виручки. Рентабельність – співвідношення прибутку і іншого показника (виручки, прибутковості активів, чисельності персоналу, основних засобів). Прибуток – величина об’єктивна, хоча вона і ділиться на чисту і валову. Рентабельністю можна оцінити різні аспекти діяльності фірми.

Відмінність рентабельність від прибутку полягає в наступному:
Вираз. Рентабельність – відносний показник, тоді як прибуток – абсолютний.
Підрахунок. Прибуток – це різниця між виручкою і витратами на її збір, а рентабельність – співвідношення прибутку і виручки.
Сутність. Високий прибуток вказує на дохід компанії, високий рівень рентабельності – на ефективне використання ресурсів підприємства.
Методи визначення. Прибуток можна підрахувати лише одним способом. Показник рентабельності може бути обчислений з продажу, основних засобів, персоналу, активів та інших економічних показниках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Чим відрізняється рентабельність від прибутку