Чим відрізняється правовий акт від нормативного правового акта

Наше життя складається з величезної кількості юридичних норм, закріплених у різних документах. У загальному значенні їх називають “законами” і розмежовують залежно від сфери застосування. Проте, саме по собі законодавство є багатоплановим і володіє великою кількістю інститутів. Одним з базових питань юриспруденції є відмінність правового акта (ПА) від нормативного правого акта (НПА). Розуміння цієї проблеми є ключем до грамотного застосування законодавства.

Визначення правового акта і нормативного правового акта
Нормативний правовий акт – це офіційний документ, що володіє відповідною формою, виданий уповноваженим на те органом (Президент, Уряд, Парламент і т. д.) в межах його компетенції. НПА не повинен суперечити тим законодавчим актам, які мають більшу юридичну силу. Обов’язкові умови такого документа – неодноразове застосування, невизначене коло осіб, встановлення, зміну або припинення певних правовідносин. Іншими словами, НПА завжди породжує норму права.

Правовий акт – поняття ширше, до складу якого входять будь-які юридичні документи, які видаються державними та місцевими органами влади. У літературі ПА використовується як синонім індивідуального юридичного акту. Це одностороннє рішення державного органу, адресований конкретним суб’єктам законодавства, а тому не носить загальний характер. Яскравий приклад – це документи для службового користування, які видалені з загального доступу. Вони не створюють жодних правових норм, а тільки спрямовані на їх індивідуальне застосування.

Порівняння правових і нормативних правових актів
НПА зобов’язані перебувати у відкритому доступі, а всі суб’єкти права – інформуватися про появу нових законів, зміни та скасування старих. ПА носять разовий характер, вони не встановлюють нових правил і норм. Окремі акти потрапляють у вільний доступ, інші – навпаки, захищені від розповсюдження відповідними рішеннями. НПА адресовані необмеженому колу осіб (фізичним, юридичним особам, суб’єктам господарювання, благодійним організаціям), а ПА – конкретним суб’єктам правовідносин, аж до певної людини (Указ Президента РФ про нагородження військовослужбовця орденом або медаллю, призначення на ту чи іншу посаду).

Різниця між правовим актом і нормативним правовим актом полягає в наступному:
Характер застосування. Якщо НПА є загальним, то ПА – індивідуальним.
Область застосування. ПА адресовані обмеженому колу осіб, у той час як НПА – необмеженому колу суб’єктів.
Час застосування. НПА використовується до тих пір, поки його дія не скасовано або не зупинено. ПА орієнтований для одноразового застосування – в??конкретній ситуації.
Встановлення норми права. НПА завжди породжує нову правову норму або змінює, доповнює або скасовує стару, в той час як ПА – інструмент для реалізації такої норми.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється правовий акт від нормативного правового акта