Чим відрізняється право від закону

Початківці юристи часто плутають закон і право, посилаючись не так на конкретні норми, а як на базові принципи галузі. На жаль, ці категорії можуть не тільки не збігатися одна з одною, а й перебувати в суперечності.

Однак в теорії все виглядає інакше, і нам необхідно прагнути до гармонії цих понять.

Невеликий аналіз допоможе вам зрозуміти різницю між правом і законом і засвоїти відмінності раз і назавжди.

Що таке право і закон?

Право – це система імперативних норм, які встановлюються і охороняються державою. За відмову від їх дотримання чи порушення передбачена:

    Цивільна; Адміністративна; Кримінальна відповідальність.

У світі домінує кілька правових систем:

    Англо-саксонська; Романо-германська; Теократична.

Закон – це нормативний акт, який прийнятий у відповідному порядку і зачіпає певну сферу правових відносин. Його головні атрибути:

    Формальне вираження; Сфера дії; Коло суб’єктів; Сила.
Порівняння права і закону

У чому ж різниця між правом і законом? Як випливає з визначень, право – широке поняття, і в його обсяг входить декілька елементів, поряд з якими – закон.

Все залежить від того, яким чином вибудувана система. Наприклад, романо-германське право – це ієрархія законів, починаючи від Конституції і закінчуючи конкретною нормою. Англо-саксонська система представляє собою безліч прецедентів, тобто практичних норм.

Право розраховане на тривале використання і може зберігатися століттями. А от закони періодично оновлюються, так як вони втрачають свою актуальність. Легітимність права підтверджується конституцією, яка ратифікована органом верховної влади. Будь-який закон, який їй суперечить, автоматично визнається нікчемним і не повинен виконуватися.

Відмінність права від закону полягає в наступному:
    Обсяг поняття. Категорія “право” значно ширше, ніж “закон” і повністю включає в себе останнє (закон) визначення; Склад. Право складається з кількох елементів: звичаї, прецеденти (практика), договорм, в той час як закон – з конкретних норм; Тривалість застосування. Закони періодично втрачають свою силу і змінюються на актуальні акти. Право може залишатися непорушним протягом століть, що яскраво підтверджують деякі держави; Легітимність. Конкретний закон може втратити свою силу ще до опублікування, тому що він суперечить основним нормам законодавства. Право залишається легітимним чинності Конституції і інших актів, які визначають його Структуру.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється право від закону