Чим відрізняється планування від прогнозування

Чітке розуміння завдань і цілей, поставлених перед організацією в цілому і перед конкретним співробітником зокрема, дозволяє
зміцнити становище компанії і домогтися чудових показників. Планування та прогнозування часто використовують як слова-синоніми. Проте насправді зазначені категорії володіють великою кількістю відмінностей, важливих для розуміння.

Що таке планування і прогнозування
Планування – цілеспрямована діяльність організації, пов’язана з постановкою цілей на певну часову перспективу для оптимального розподілу ресурсів і досягнення місії компанії. Плануванню властиві чітко позначені інтервали (квартал, рік, п’ятирічка і т. д.), а по кожному напрямку діяльності призначається відповідальний виконавець.

Прогнозування – розподіл усіх визначення стану досліджуваного об’єкта (ринок, рівень продажів, попит) в майбутньому на основі наявних даних. Таку діяльність слід відрізняти від ворожіння і пророкування. Прогнозування вибудовується на основі об’єктивної інформації, а також динамічних тенденцій, що впливають на систему.

Різниця між плануванням і прогнозуванням
Отже, зазначені визначення володіють великою кількістю особливостей. План – це завдання, поставлене перед організацією та її співробітниками. Так має бути, і виконавцям потрібно насамперед думати про те, як домогтися реалізації поставлених завдань. Прогноз – це те, що може вийти, погляд у майбутнє і його розподіл усіх осмислення. Він ніколи не буває точним на 100%, так як впливати на обставини вкрай важко.

План служить своєрідним орієнтиром, відступ від положень якого неприпустимо. І якщо перевиконання показників ще можна пережити (хоча на багатьох компаніях це не вітається), то недоробка завжди карається. Прогноз – це всього лише можливе майбутнє, і якщо воно не наступить, ніхто не понесе за це відповідальності.

Відмінність планування від прогнозування полягає в наступному:
Сутність. Планування – це стратегія компанії, прогнозування – тактика.
Питання. Планування стосується глобальних цілей, прогнозування – прикладних завдань.
Часовий період. Планування складається на коротко-, середньо-та довгострокову перспективу, прогнозування – на ультракороткий або короткий відрізок часу.
Управління. На виконання плану можна вплинути, як безпосередньо, так і опосередковано. Прогноз завжди залежить від великої кількості змінних, впливати на які або важко, або неможливо.
Правові наслідки. Планування – це складання “дорожньої карти”, обов’язкової для виконання. Прогнозування – спроба на основі наявних даних заглянути в майбутнє і відстежити динаміку показників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Чим відрізняється планування від прогнозування