Чим відрізняється освіта від освіченості?

Існують два дуже близьких поняття – освіту і освіченість. У чому специфіка їх розуміння? Чим відрізняється освіту від освіченості?

У чому специфіка розуміння освіти?
Поняття освіти найчастіше відповідає сукупності знань, одержуваних людиною. Чим більше їх обсяг – тим вище рівень освіти. Значення має також різноманітність і якість знань, а ще, що дуже важливо, – навичок, пов’язаних з їх застосуванням.

Ще один важливий аспект – затребуваність одержуваних людиною знань. Дуже бажано, щоб їх освоєння мало значення з точки зору практичного застосування. Але навіть якщо людина освоює знання для себе, проте значний їх обсяг він, як правило, може прямо або побічно застосовувати на практиці.

Освіта може бути отримано людиною:

    За допомогою відвідування спеціалізованих установ – шкіл, середньо-професійних закладів, вищих навчальних закладів; За допомогою навчання на онлайнових курсах (як по записах, так і в режимі вебінарів); За допомогою самостійного навчання – по книгам, тим же онлайновим джерелам; В порядку індивідуальних комунікацій з носіями знань і навичок – наставниками, тренерами, консультантами.

Освіта в спеціалізованих установах, як правило, вимагає підтвердження отриманих знань, а в деяких випадках – умінь їх застосовувати, на іспитах і за допомогою інших форматів перевірки компетенцій учнів.

Самоосвіта, в свою чергу, може супроводжуватися тестуванням навчається за допомогою методів, які він розробляє сам. У деяких випадках він може звернутися за сприянням і в спеціалізовану установу – наприклад, з метою проходження тесту на отримання сертифіката про оцінку знань, яка не передбачає обов’язкової участі людини в навчанні в даній установі.

Освіта – це процес. Він може мати будь-яку тривалість і зміст – це визначає сама людина.

У чому специфіка розуміння освіченості?
Під освіченістю розуміється фактичне наявність у людини істотного обсягу знань, а також навичок, що дозволяють йому дані знання застосовувати на практиці. Освіченість – це конкретний результат отримання людиною освіти. Нехай в деяких випадках і вельми скромний – але в достатній мірі відчутний і дозволяє носію знань згодом успішно збільшувати їх обсяг.

У сучасному суспільстві прийнято низку критеріїв достатності даного результату – тобто прийнятного рівня освіченості людини. В Україні це наявність у громадянина як мінімум середньої освіти – або хоча б 9 класів. Це дозволить людині, наприклад, продовжити навчання в ліцеї, а по його закінченні – в вузі.

Освіченість – найважливіший соціальний атрибут громадянина практично будь-якої розвиненої країни. Його наявність зумовлює появу у людини кар’єрних перспектив, стає ресурсом для придбання ним більш високих соціальних статусів.

Чим відрізняється освіту від освіченості

Є точка зору, що в сучасному суспільстві не менш затребуване освіту неформального характеру – отримане не в школі чи вузі, а в ході придбання людиною життєвого досвіду, в процесі спілкування з іншими людьми. Однак даний спосіб отримання освіти має недолік – він характеризується вузькістю. Людина, набуваючи знання і навички неформально, може застосовувати їх тільки в тих відносинах, в рамках яких вони, власне, отримані – але на практиці брати участь в таких комунікаціях він буде не завжди. У людини можуть виникнути складності при спілкуванні в інших сферах.

У свою чергу, освіченість, досягнута в рамках системного навчання – в школі і в вузі, дозволяє громадянину більш-менш впевнено почувати себе в різних відносинах. Зрозуміло, за умови, що навчальні програми будуть складені якісно.

Різниця між освітою і освіченістю
Головна відмінність освіти від освіченості полягає в тому, що перший термін позначає процес придбання знань і навичок людиною, а другий – такий собі сформувався їх обсяг, відчутний результат навчання, на основі якого згодом можна нарощувати знання і навички. Наскільки якісним є рівень освіти людини – настільки фундаментальної буде і його освіченість.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється освіта від освіченості?