Чим відрізняється фізична особа від юридичної особи

Правові відносини виникають при взаємодії між різними суб’єктами, проте в цілому ряді випадків принциповим є фактична природа особи.

Це дуже важливо для:

    Кримінального; Цивільного; Адміністративного; Трудового законодавства.

Розподіл суб’єктів правовідносин на фізичних і юридичних осіб становить особливу важливість для держави і суспільства. Така градація дає можливість диференційовано ставитися до тих чи інших явищ, враховувати інтереси різних суб’єктів при прийнятті рішень.

Визначення фізичної та юридичної особи

Фізична особа – це громадянин України, іноземної держави або особа без громадянства, наділена правами і обов’язками в силу самого факту існування. Іншими словами, це людина, яка виступає в якості суб’єкта правовідносин. В силу народження він має правоздатність, в силу віку і суб’єктивних якостей – дієздатність. Як перша, так і друга властивість може бути обмежена тільки законодавством і лише за рішенням суду.

Юридична особа – це організація, яка створена і пройшла реєстрацію в порядку та на підставах, визначених законом. Вона може бути комерційною і некомерційною, володіти певним переліком майна, брати участь в господарсько-економічній діяльності. За своїми зобов’язаннями юридична особа відповідає лише тієї власністю, яка знаходиться у неї на балансі. Вона володіє певною правовою формою (ЗАТ, ВАТ, ТДВ, УП, ТОВ), що визначається Цивільним кодексом України.

Порівняння фізичних та юридичних осіб

Юридична особа можна залучити лише до адміністративної та цивільно-правової відповідальності, в той час як фізична – ще й до дисциплінарної, кримінальної. Але в кожному конкретному випадку має бути дотриманий порядок, встановлений державою.

Фізична особа – це породження природи, і воно завжди представлено в однині.

Юридична – творіння людини, створене за її образом і подобою, і може включати до складу цілу групу людей. Суб’єкти правовідносин можуть вступати між собою в контакт, вільно укладати угоди.

Однак фізична особа за свої борги відповідає всім наявним у неї майном, а юридична – лише тим, яке знаходиться у неї на балансі. Організацію можна піддати банкрутству або ліквідації, але не можна посадити у в’язницю.

Відносно фізичної особи може бути розпочато кримінальне переслідування, ліквідувати його можна, але лише в буквальному сенсі слова, а це карається законом. Щодо банкрутства, то це питання є дискусійним. Процедура економічної неспроможності може бути ініційована і щодо людини, в силу певних підстав.

Різниця між фізичною і юридичною особою укладається в наступному:
    Виникнення. Фізична особа – це створення природи. Організація створюється людиною або групою осіб у встановленому законом порядку і абсолютно свідомо; Дієздатність. Юридична особа набуває повний набір прав і обов’язків у момент організації. Людина повинна досягти відповідного віку і при цьому віддавати звіт своїм діям; Відповідальність. Юридичну особу можна притягнути до адміністративної або цивільної відповідальності, фізичну – ще й до кримінальної, а також дисциплінарної; Припинення. Людина припиняє свою діяльність у момент смерті (із зупинкою дихання і втратою биття серця), організація – лише після ліквідації.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється фізична особа від юридичної особи