Чим відрізняється фахівець від інженера

Здобуваючи знання в тій чи іншій області і освоюючи обрану спеціальність, випускники вузів не завжди отримують диплом інженера. У документі про вищу освіту обов’язково вказується присвоєна кваліфікація. Для тих, хто пройшов другий рівень навчання з обов’язкової вузівській програмі, вона відповідає запису “спеціаліст”.

Що таке фахівець та інженер
Спеціаліст – кваліфікаційна категорія, яка присвоюється випускнику вищого навчального закладу і фіксується в дипломі із зазначенням професії або спеціалізації.

Інженер – технічна спеціальність, яку отримують особи, що закінчили вищий навчальний заклад по одній або декількох галузях технічної освіти.

Порівняння понять фахівець та інженер
У чому ж різниця між фахівцем і інженером?

Фахівцем вважається людина, який отримав вищу освіту гуманітарного, економічного, юридичного чи іншого напряму.

Як кваліфікаційна категорія, поняття фахівець вказує на рівень професійної підготовки та ступінь оволодіння професійними навичками.

У розмовній мові фахівцем називають людину, що вміє виконувати якусь специфічну роботу і робити це якісно, майстерно.

Інженер – це технічний фахівець, якому отримана освіта дозволяє займатися певним видом інженерних робіт, від проектування, конструювання, будівництва до контролю якості, в одному з напрямків технічних галузей народного господарства.

В даний час затребувані близько 300 інженерних спеціальностей і близько 400 більш вузьких спеціалізацій, пов’язаних з металургією, гірської інженерією, енергетикою, машинобудуванням.

Відмінність інженера від фахівця полягає в наступному:
Поняття фахівець, порівняно зі словом інженер, має ширше значення. Фахівцем вважають людини, яка отримала вищу освіту.
Поняття фахівець існує і як кваліфікаційна категорія. Слово інженер такого значення не має.
У понятті інженер конкретизується значення слова фахівець із зазначенням конкретної технічної спеціальності: інженер-будівельник, інженер-програміст, інженер морського транспорту.
Фахівцем вважають людину, яка вміє віртуозно виконувати певний вид роботи.
Інженером називають далеко не кожного технічного фахівця. Щоб зайняти інженерну посаду, потрібно підтвердити відповідну кваліфікацію дипломом вищого технічного навчального закладу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється фахівець від інженера