Чим відрізняється епоха Відродження від епохи Нового часу?

Епоха Відродження і Новий час відносяться до найбільш значущих періодів в розвитку людства. Що характеризує їх? Чим відрізняється епоха Відродження від епохи Нового часу?

Епоха Відродження і епоха Нового часу: періодизація і предмет порівняння

До епохи Відродження прийнято відносити період між початком 14 століття і першою половиною 17. Новий час починається відразу ж після неї. Порівняння епохи Відродження і епохи Нового часу може бути здійснено за різними критеріями, але частіше за все дослідники порівнюють дані про періоди розвитку людства по основних особливостей філософської думки. Поширення гуманітарних знань, розвиток культури, економіки і суспільства в Європі сприяло тому, що саме філософська думка ставала одним з головних ознак того чи іншого періоду розвитку держав. Тому ми будемо зіставляти саме її особливості стосовно до епохи Відродження і Нового часу.

Епоха Відродження: основні філософські ідеї

Епоха Відродження часто розглядається як перехідний період між Середньовіччям і Новим часом з точки зору підходів вчених і богословів до розуміння ролі людини в світі. У філософській думці відповідного періоду розвитку європейської культури центральне місце належить Богу і людині. Значну увагу вчених і мислителів епохи Відродження приділено вивченню питань сутності людини, його творчості, участі в житті держави і суспільства.

В середні віки вважалося, що творити дано Богу, і це не є прерогативою людини. В епоху Відродження погляди мислителів доповнилися концепціями, які передбачають розгляд також і людини як суб’єкта творчості. У філософських підходах відповідного періоду переважали ідеї про те, що людям повинна бути відведена значна роль у розвитку культури, політики, вдосконалення інфраструктури і техніки.

У філософії епохи Відродження важливе місце займає аспект естетики. У Середньовіччі краса і витонченість розглядалися як божественні явища. Вважалося, що людина не має права активно створювати їх. Але в епоху Відродження погляди філософів і суспільства доповнилися іншими концепціями. Людина стала розглядатися як самоцінний суб’єкт краси і вишуканості, як носій високоморальних принципів.

Таким чином, основою розвитку суспільства епохи Відродження стало саморозвиток людини, реалізація його потенціалу – в аспекті науки, техніки, організації самоврядування.

Епоха Нового часу: особливості філософських поглядів

До Нового часу прийнято відносити період, що почався майже відразу після епохи Відродження – з середини 17 століття – і тривав до початку 20 століття.

Одним з тих мислителів епохи Нового часу, завдяки яким відбулася еволюція філософських ідей у відповідний період, став Рене Декарт. Він є автором вчення, котрий виключно великий вплив на розвиток культури і суспільства Європи періоду Нового часу. Одна з його найвідоміших книг – “Міркування про метод” – була написана в 1637 році, на самому початку даної епохи.

Філософія, по Декарту, повинна відповідати критеріям істини, бути обгрунтованою – навіть для критиків і скептиків. “Я мислю, значить, існую” – фраза, яка належить Декарту. Таким чином, людина епохи Нового часу – це суб’єкт мислячий, розумний. Основою його мислення повинні бути, як порахував Декарт, найелементарніші ідеї, що формуються, як правило, інтуїтивно і досить легко виявляються в свідомості людини. Потім, на основі простих ідей, в процесі дедукції вже можуть виводитися більш складні концепції. Які, в свою чергу, повинні бути перевірені на практиці, з життєвим досвідом, експериментально.

З Новим часом фактично збігається епоха Просвітництва. Одним з її головних ідеологічних течій був раціоналізм. Внесок в розвиток подібних концепцій внесли Ісаак Ньютон, Джон Локк та інші відомі мислителі Нового часу. Людина розглянутої епохи – це суб’єкт не тільки творчості, а й раціональних принципів. Це людина не постулатів, але розумних доказів.

Основою розвитку суспільства епохи Нового часу стало вдосконалення – завдяки раціоналізації і прагненню до розумного осмислення речей, принципів розвитку людини. Яке, в свою чергу, також сприяло подальшому науково-технічному прогресу, розвитку культури, появі нових перспективних ідей реалізації механізмів самоврядування і політичної самоорганізації людей.

Різниця між епохою Відродження і епохою Нового часу

Головна відмінність епохи Відродження від епохи Нового часу з точки зору філософської думки в тому, що в першому з розглянутих періодів людина зізнавався суб’єктом творчості та естетики, чому він навчився у Бога, який є творцем людини. У Новий час творче і естетичне початок людини доповнилося раціональним знанням, сутність якого вивчив Рене Декарт.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Чим відрізняється епоха Відродження від епохи Нового часу?