Чим відрізняється ДНК від РНК

Спочатку людям здавалося, що фундаментальною основою життя є білкові молекули. Однак, наукові дослідження дозволили виявити той важливий аспект, який відрізняє живу природу від неживої: нуклеїнові кислоти.

Що таке ДНК?

ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота) – це макромолекула, яка зберігає в собі і передає з покоління в покоління спадкову інформацію. У клітинах ж основна функція молекули ДНК – це збереження точної інформації про будову білків і РНК. У тварин і рослин молекула ДНК міститься в складі ядра клітини, в хромосомах. Чисто з хімічної точки зору молекула ДНК складається з фосфатної групи і азотистого підстави. У просторі вона представлена як дві спірально закручені нитки. Азотисті основи – це аденін, гуанін, цитозин і тимін, причому з’єднуються вони між собою тільки за принципом компліментарності – гуанін з цитозином, а аденін з тиміном. Розташування нуклеотидів в різній послідовності дозволяє кодувати різну інформацію про типи РНК, що беруть участь в процесі синтезу білка.

Що таке РНК?

Молекула РНК відома нам під назвою “рибонуклеїнова кислота”. Як і ДНК, ця макромолекула невід’ємно міститься в клітинах всіх живих організмів. Їх будова багато в чому збігається – РНК, так само як і ДНК, складається з ланок – нуклеотидів, які представлені у вигляді фосфатної групи, азотистого підстави і цукру рибози. Розташування нуклеотидів в різній послідовності дозволяє кодувати індивідуальний генетичний код. РНК бувають трьох видів: і-РНК – відповідає за передачу інформації, р-РНК – є складовою рибосом, т-РНК – відповідає за доставку амінокислот до рибосом. Крім усього іншого, так звана матрична РНК використовується всіма клітинними організмами для синтезу білка. У окремих молекул РНК можна відзначити власну ферментативну активність. Проявляється вона здатністю як би “розривати” інші молекули РНК або ж з’єднувати два РНК-фрагмента. РНК так само є складовою частиною геномів більшості вірусів, у яких вона виконує ту ж функцію, що й у вищих організмів макромолекула ДНК.

Порівняння ДНК і РНК

Отже, ми з’ясували, що обидва ці поняття відносяться до нуклеїнових кислот з різними функціями: РНК займається перенесенням біологічної інформації, записаної в молекулах ДНК, яка в свою чергу відповідає за збереження інформації і передає її у спадок. Молекула РНК такий же полімер, як і ДНК, тільки більш короткий. Крім того ДНК являє собою подвійну ланцюг, РНК – це одноцепочной структура.

Різниця між ДНК і РНК полягає в наступному:
    До складу ДНК входять дезоксірібонуклеотіди, до складу РНК – рибонуклеотиди. Азотисті основи в молекулі ДНК – тимін, аденін, цитозин, гуанін; в РНК замість тиміну бере участь урацил. ДНК є матрицею для транскрипції, вона зберігає генетичну інформацію. РНК бере участь у синтезі білка. У ДНК подвійний ланцюг, закручена по спіралі; у РНК – одинарна. ДНК є в ядрі, пластидах, мітохондріях; РНК – утворюється в цитоплазмі, в рибосомах, в ядрі, власна РНК є в пластидах і мітохондріях.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Чим відрізняється ДНК від РНК