Чим відрізняється БДР від БДДС

Щоб контролювати діяльність підприємства, його керівництво використовує різні фінансові бюджети, найпоширенішими з яких є бюджет доходів і витрат (БДР) і бюджет руху грошових коштів (БРГК). Здавалося б, поняття абсолютно ідентичні, так, може бути, і їх призначення зводиться до однієї і тієї ж мети? Але між цими двома фінансовими інструментами існує досить багато відмінностей. Спробуємо розібратися, в чому особливості кожного з них.

Що таке БДР і БРГК
БДР являє собою звіт, в якому планується прибуток, передбачувана в наступному періоді. У зв’язку з цим в даному документі присутні такі поняття, як собівартість виробленої продукції або виконаних робіт, виручка за всіма видами діяльності, різні показники рентабельності.

БДДС є документом, в якому відображаються грошові потоки, існуючі на підприємстві (внаслідок чого можна говорити про те, що в даному звіті фігурують тільки ті операції, які мають грошове вираження).

Порівняння БДР і БРГК
У чому ж різниця між БДР і БРГК? Ці два документи розрізняються як по цілях, для досягнення яких вони складаються, і по статтях, які в них відображаються, так і за показниками, які можна з них отримати. Так, БДР розробляється з тією метою, щоб розпланувати прибуток, яку здатне отримати підприємство у певному періоді. Для її розрахунку використовуються показники собівартості і виручки, а в цілому сам документ схожий з бухгалтерським звітом про прибутки і збитки.

У свою чергу, БДДС покликаний розподілити грошові потоки, які можуть бути вхідними та вихідними, а тому він відображає всі господарські операції компанії, виражені в грошовій формі. З його допомогою можна відстежити всі рухи грошей по розрахункових рахунках і в касі організації, що робить його схожим на бухгалтерський звіт про рух грошових коштів.

Відмінність БДР від БДДС полягає в наступному:
БДР відображає планову прибутковість діяльності, а БДДС – наявність позитивних і негативних грошових потоків підприємства.
БДР схожий на звіт про прибутки і збитки, а БДДС – на звіт про рух грошових коштів.
У БДДС присутні лише статті, виражені в грошовій формі, а в БДР можуть бути і негрошові статті, тобто безпосередньо не пов’язані з готівкою.
Основними статтями в БДДС є надходження і платежі, а в БДР – доходи і витрати, як у грошовій, так і в негрошовій формі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється БДР від БДДС