Чим товар відрізняється від послуги

Кожен день ми користуємося транспортними послугами, послугами охорони здоров’я та освіти. Купуємо товари сільського господарства, легкої промисловості та фармакології. Просимо сусідку надати невелику послугу, і розповідаємо подрузі, що в улюбленому магазині на деякі товари оголошені знижки.

При цьому ми ніколи не замислюємося, що означають такі звичні слова, і при цьому такі незрозумілі економічні терміни, як “товар” або “послуга”.

Послуга – це деяка вигода, яку одна людина надає іншій. Важливо також розуміти, що надання послуги обов’язково передбачає будь-яку дію або виконання деякого процесу.

Зазвичай до послуг відносять:

  Транспорт, торгівлю, зв’язок; Фінанси, консультування; Організацію дозвілля, туризм, освіту, медицину, житлово-комунальне господарство, і багато іншого.

Особливого поширення сфера надання послуг отримала в розвинених країнах. Саме на цю сферу припадає близько 70 відсотків світового експорту та імпорту послуг.

Товар – це вироблений продукт, який призначений для продажу або обміну. Товар повинен задовольняти ті потреби людини, для яких він був створений.

Товари можуть бути:

  Однорідними (наприклад, сировина); Неоднорідними (ті, які мають у своєму складі кілька складових); Товарами які псуються (наприклад, продукти харчування, техніка); Товарами які не псуються (предмети розкоші).
Форма

Товар – має матеріальну оболонку. Його можна помацати, розглянути. Підприємство має можливість складувати свої товари.

Послуга – невловима. Це певний процес, який не можна помацати, відчути і, природно, неможливо покласти на склад. Тому, щоб зацікавити споживача скористатися пропозицією саме даного постачальника послуг, необхідно:

  Створити комфортні умови; Зовнішнє відчуття благополуччя; Надавати шанобливий прийом клієнта; Впливати на всі його органи чуття так, щоб він не тільки захотів повернутися, але й привів з собою ще кого-небудь.
Питання ціноутворення

Ціна товару складається з:

  Собівартості; Відсотка прибутку виробника та продавця; Виплати зарплат; Вартості упаковки; Податків; Транспортних витрат і т. д.

У виготовлювача і продавця не викликає ніяких труднощів підрахувати й обгрунтувати ціну.

Формування ж ціни на послугу часто викликає утруднення. Виникає питання: “звідки взята така цифра”. І, дійсно, її іноді дуже важко обгрунтувати.

Стандартизоване виробництво

Товар виготовляється за певними технологіями, мають встановлений порядок виробництва і, досить часто, повинні відповідати ГОСТам.

Товар, на відміну від послуги, можна запатентувати, встановити на нього право власності.

Послугу два рази однаково надати не можливо. Навіть якщо вона з разу в раз надається однією і тією ж компанією, то якість залежить не лише від постачальника, але і від:

  Чіткості формулювання запиту; Наявності інших клієнтів в цей же момент і т. д.
Співвідношення виробництва і споживання

Споживач, як правило, не присутній при процесі виготовлення товару. Товар виробляється і пропонується покупцеві в різних місцях і в різний час.

Послуга передбачає безпосередню участь споживача в процесі “виробництва” і вплив його побажань і вимог на кінцевий результат. Послуга, на відміну від товару, має властивість одночасності її виробництва та споживання.

Основні відмінності між товаром і послугою полягають в:
  Товар матеріальний, до нього можна доторкнутися, він має фізичну форму. Послуга – ні; Якість і зовнішній вигляд товару постійні, послуги – гетерогенні; Виробництво товару відокремлене від споживання. Послуга передбачає збіг цих етапів; Послугу зберігати неможливо. Товар можна Складувати.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим товар відрізняється від послуги