Чим спілкування відрізняється від комунікації

Спілкування, як поняття, по-різному сприймається психологами, філософами, творчими особистостями і просто людьми, які особливо не замислюються над змістом цього поняття, коли говорять один з одним по телефону або обговорюють з близькими сімейні проблеми.

У визначенні сенсу термінологічно суворого слова “комунікація” розбіжність думок не так виражена. Багато хто взагалі вважає, що комунікація і спілкування – одне і те ж. Чи так це?

Що таке спілкування і комунікація

Спілкування – багатоплановий процес мовної, інтелектуальної і психічної діяльності людини, спрямованої на встановлення і розвиток контактів з іншими людьми.

Комунікація – сукупність вербальних і невербальних операцій, в результаті яких відбувається обмін інформацією на рівні міжособистісної взаємодії.

Порівняння спілкування та комунікації

Найважливіша властивість спілкування – універсальність, здатність об’єднувати всі види людських взаємин, які задовольняють потребу у спільній діяльності і дають можливість кожному через взаєморозуміння з іншими усвідомлювати себе унікальною особистістю.

До цих видів належать, насамперед, комунікація, взаємодія між учасниками спілкування та їх безпосереднє сприйняття один одного як партнерів, провідних діалог.

Комунікація як вид спілкування володіє найважливішими функціями, що включають, крім мовної діяльності людини, візуальні і тактильні способи сприйняття їм інформації у вигляді:

    Жестів; Міміки; Пози; Інтонації.

У процесі комунікативного спілкування людина не тільки говорить і слухає, а й висловлює своє ставлення до змісту промови і співрозмовника. Він може посміхатися або хмуритися, вимовляти фрази в іронічному тоні або підкреслювати важливість сказаного легким дотиком руки партнера, кивати у відповідь на почуте на знак згоди або, навпаки, трохи відкидатися, демонструючи недовіру до чиїхось слів. Вербальний контакт доповнюється невербальною інформацією, і тільки в такій формі стає основою спілкування.

Комунікація і всі її процеси тісно пов’язані зі знаковими системами.

У них входять алфавіт, числові та інші символи, дорожні знаки, умовні позначення, колірні і звукові сигнали. Їх використання дозволяє встановлювати дистанційне спілкування, якщо безпосередній контакт учасників неможливий.

Спілкування як форма міжособистісних відносин поєднує комунікативні функції з інтерактивними і перцептивними. Якщо комунікативна сторона спілкування пов’язана з обміном інформацією між людьми, то перцептивна регулює їх сприйняття одне одним, а інтерактивна сприяє організації взаємодії між ними за типом особистого, ділового чи офіційного спілкування.

Відмінність спілкування від комунікації полягає в наступному:
    Комунікація – один з видів міжособистісної взаємодії. Спілкування об’єднує всі види людських взаємин; Функції комунікації пов’язані з вербальними і невербальними способами отримання інформації. Функцією спілкування є встановлення і розвиток контактів між людьми; Процеси комунікації пов’язані зі знаковими системами і мовною діяльністю. Спілкування поєднує комунікативні функції з інтерактивними і перцептивними; У комунікації важливим моментом є отримання і оцінка інформації, включаючи спосіб її подачі. У спілкуванні важливі і зміст, і емоційний фон.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Чим спілкування відрізняється від комунікації