Чим атом відрізняється від молекули

Про те, що всі речовини складаються з частинок, знали ще стародавні греки. Близько 420 р. до н. е. філософ Демокріт висунув припущення, що матерія складається з крихітних, неподільних частинок, які назвали атомами.

Всі речовини складаються з атомів і молекул.

І атом, і молекулу вважали спочатку не подільними, і тільки згодом було доведено, що це не так.

Що таке атом і молекула

Атоми – це дрібні частки, з яких складається речовина.

Молекули – це також елементарні частинки, з яких складається будь-яка речовина.

У чому ж різниця між атомом і молекулою?

Атом є елементарною частинкою речовини.

Він має свою масу і розмір і відповідає за властивості цієї речовини, як хімічного елемента. Атом складається з ядра і електронів, які рухаються по своїх орбітах навколо ядра. Саме будовою атома обумовлюються хімічні властивості речовини. Атоми не зустрічаються у вільному стані. Вони зв’язуються один з одним і утворюють молекули, завдяки електричним зарядам частинок, з яких вони складаються.

Молекула – це те, з чого складається речовина.

До складу молекул можуть входити два і більше атома, які між собою пов’язані міжатомними зв’язками. Більш точно можна сказати так, що молекула складається з атомних ядер і внутрішніх електронів, які рухаються по своїх орбітах, а також зовнішніх валентних електронів.

У різних молекулах знаходиться різна кількість атомів певного виду і різної кількості. Молекула має складну архітектурну споруду, де у кожного атома своє місце і свої цілком певні сусіди.

Властивості молекули визначаються тим, скільки в ній атомів. На ці властивості впливає порядок і конфігурація з’єднання атомів. Атомна споруда, яка утворює молекулу, може бути жорсткою, але не у всіх випадках. Кожен атом знаходиться в безперервному русі, він коливається біля свого положення рівноваги. При цьому вільна молекула в процесі її теплового руху має різні конфігурації.

Молекула електрично є нейтральною частинкою. Вона є найменшою часткою речовини, яка володіє його хімічними властивостями. У разі одноатомних молекул таких, як інертні гази, властивості молекули й атома збігаються.

Атоми в молекулі об’єднані хімічними зв’язками.

Такий зв’язок може створюватися однією або декількома парами електронів, якими спільно володіють два атома. Молекула може існувати самостійно.

Відмінність атома від молекули полягає в наступному:
    Атоми утворюють молекулу. До складу атома входять ядро і електрони, які рухаються по своїх орбітах навколо ядра; Молекули складаються з атомів; Атом має електричний заряд, а молекула нейтральна; Тільки молекула може існувати самостійно.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим атом відрізняється від молекули