Чарівний персонаж вірша Анатолія Качана – СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Матеріал уроку. Анатолій Качан “Біля тихого Дунаю”.

Мета. Продовжити ознайомлення дітей із віршами Анатолія Качана, формувати уміння працювати над текстом, вникати у його зміст; вчити виразно читати вірші; розвивати уяву і фантазію.

Обладнання. Таблиця № 3 (додаток 3).

Хід уроку

I. Мовна розминка.

Вправа на розвиток фонематичного слуху. Гра “Впіймай на гачок”.

– Послухайте групи слів. Яке слово відрізняється від інших одним звуком?

Мене – мене – мине – мене – мене.

Біля – біля – біля – біла – біля.

Читати – питати – читати – читати.

Побіг – побіг – поміг – побіг.

– Які слова ви “впіймали” на гачок?

II. Вправи на вдосконалення навичок читання.

1. Розпитування.

За таблицею № 3 (додаток 3) колонки 15-16 з голосними [а, о, і].

2. Читання стовпчика споріднених слів на одному диханні.

Вітер

Вітерець

Вітрище

Вітряний

Вітрюган

– Поясніть значення слів “вітерець”, “вітрюган”, “вітрище”.

3. Розвиток зв’язного мовлення.

– Послухайте початок твору. Подумайте, яким за жанром він може бути. “Жило собі сімейство Вітрів. Найстарший був дід Вітрюган. А в нього були

Сини: Вітер, Вітрисько, Вітрище та найменший – пустун Вітерець.

“Ех, – важко зітхав малий, – я так заздрю своїм братам: вони дужі, можуть вікна та ворота відчиняти, гілля ламати, дерева до самої землі гнути, а я…”.

Хоч як би Вітерець не старався, та в нього нічого не виходило. Старші брати тільки кепкували з молодшого: “Ну ти й слабак! І в кого ти такий удався!?”

Якось розсердився Вітерець на братів через їхні кпини та й полетів на вигін, щоб ні чути, ні бачити нікого. Ліг під кущем та й засумував: “Отут і лежатиму. Все одно я нічого не вмію”.

Аж раптом…”.

– Придумайте, що трапилося далі у казці.

– Послухайте, як закінчила свою казку Кір’янова Катя, учениця однієї із шкіл Києва.

“Аж раптом він угледів хлопчика, що прийшов на вигін позапускати паперового змія, який ніяк не хотів летіти. Засмучений хлопчик ледь не плакав. Вітерець подув на змія, і той полетів! “Ура! – закричав хлопчик”. “Ура! – закричав собі і Вітерець”. Він дуже зрадів, що приніс радість хлопчикові”.

III. Повідомлення теми і мети уроку.

– Сьогодні прочитаємо про пригоди вітерця, які описав Анатолій Качан у своєму вірші “Біля тихого Дунаю”.

IV. Опрацювання вірша Анатолія Качана “Біля тихого Дунаю”.

1. Словникова робота.

– Знайдіть спільнокореневі слова. До слів добереться, побіг доберіть синоніми.

– Поясніть слово вдає.

2. Самостійне читання вірша учнями (мовчки).

– Про що вірш?

– Хто його персонаж?

3. Повторне читання вірша вголос.

– Де автор зустрівся з вітерцем?

4. Аналіз змісту вірша. Вибіркове читання.

– У яку пору року відбулася зустріч хлопчика з вітерцем? Доведіть словами твору.

– З якої пригоди вітерця видно, що він хитрий, жвавий, вихований? Прочитайте.

– Чи таким, як на малюнку, ви уявляєте вітерця? Опишіть, яким він вам уявляється.

– Знайдіть і прочитайте вислови, вжиті в переносному значенні. Поясніть, як ви їх розумієте.

5. Вправи на розвиток читацьких навичок.

А) Гра “Дочитай речення”.

– Знайдіть і дочитайте до кінця речення, які починаються словами: “То цілує…”, “А у мене…”, “Біля…”, “Ось він…”, “Вітерець понюхав…”.

Б) Гра “Чи були такі словосполучення у вірші?”

Учитель читає словосполучення. Діти відшукують ‘їх у тексті.

“Тихого Дунаю (Є), нове листя (Ні), не навчився писати (Ні), гортає жваво (Є), роздивлятися малюнки (Ні), понюхав квітку (Ні), жовтий парус (Ні)”.

6. Творчі завдання на основі прочитаного.

– Доповніть текст новими епізодами. Які ще зустрічі чекають на допитливого вітерця?

– Якби ви були художниками, які ілюстрації до вірша зобразили б? Складіть словесний малюнок.

7. Виразне читання вірша.

8. Робота в зошиті (с. 45).

V. Підсумок уроку.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Чарівний персонаж вірша Анатолія Качана – СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ