Центральна Аравія

До Центральної Азії відносять плато і хребти, що лежать на південь від державного кордону держав Середньої Азії та Росії, включаючи Тибет до річки Цангпо (Брахмапутра) і верхнього Інду. Східний кордон подконтінен-та проходить по західному підніжжя Великого Хінгану і східній околиці плоскогір’я Ордос, західна – по східних передгір’ях Паміру і Гін-дукуша. Ця частина материка характеризується географічною ізоляцією, континентальностью клімату, слабкої освоенностью, широким поширенням пустельних і напівпустельних ландшафтів.

Основу Центральної Азії становить Китайська платформа, розділена в цій частині зонами активної тектонічної діяльності на окремі масиви – Таримский, Джунгарський, Алашаньской, Ордосський. Весь комплекс облямований з півночі Монгольським, з півдня Куньлуньскім поясом палеозойської складчастості, південніше якого слід зона мезозойських структур Каракорума і Тибету. Масиви являють собою найдавніші ділянки суші, покриті малопотужним шаром більш молодих осадових порід. Розділяють їх хребти послужили бар’єрами для потоків вологих повітряних мас. Ізоляція Центральної Азії і пов’язана з нею аридность клімату стали причиною слабкого розвитку гідрографічної мережі, яка відноситься до області внутрішнього стоку. Покривні відклади представлені еоловими пісками, гравійно-щебнисті матеріалом на підгірних рівнинах і кам’янистими скупченнями в гірських пустелях. Своєрідно проявилося тут і четвертинний заледеніння. Зниження температури призвело до розширення області багаторічної мерзлоти і гірських льодовиків.

За характером грунтів Центральна Азія являє собою величезний масив пустельних сіроземів і буроземов, облямований по периферії каштановими грунтами. Геоботанічної це територія з розрідженій і одноманітною рослинністю, що складається з сухолюбівих напівчагарничків і кустарничков, серед яких провідну роль відіграють псаммофіти і галофі-ти.

Для тваринного світу Центральної Азії характерне переважання копитних і гризунів. До теперішнього часу тут збереглися багато рідкісних тварин (кулани, яки, верблюди).

Основні природні відмінності Центральної Азії зумовлені особливостями рельєфу. Виділяються висотні ступені: північна (Власне Центральна Азія) з середньою висотою 1200 м і південна, Тибетська (нагір’я Тибет), піднята на 4500 м.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Центральна Аравія