БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ [йу]. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА [у] ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ”, О. ПАРХОМЕНКА “Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ”. ПРИСЛІВ’Я – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета: ознайомити учнів з буквою Юю та позначенням нею сполучення звуків [йу] на початку слова і складу, звука [у] та м’якості приголосного; формувати навички злитого читання; виховувати інтерес до слів та їх значень.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Аха-аха-аха – а де ж наша черепаха?

Оня-оня-оня – черепаха наша – соня.

Ів-ів-ів – до весняних теплих днів

Оню-оню-оню – не турбуйте нашу соню.

2. Робота над загадками

– Гостроносий і малий.

Сірий, тихий і незлий.

Вдень ховається, вночі

Йде шукать собі харчі.

Весь із тонких голочок…

Як він зветься?.. (Їжачок).

– Полотно, а не доріжка,

Кінь біжить сороконіжка. (Потяг)

– Назвіть однакові звуки у словах-відгадках.

– Назвіть голосні у слові їжачок.

– Назвіть початковий звук у словах сірий, як, біжить, голочок, кінь.

– Визначте наголос і кількість складів у словах шукать, вночі, полотно.

3. Читання тексту “Міста України”

Фізкультхвилинка

III. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 120-121)

1. Робота за предметними малюнками і звуковими моделями слів

– Пригадайте, які ми вивчили букви, що позначають по два звуки? (Букви я, ї)

– Які звуки позначає буква я у слові ялинка?

– Які звуки позначає буква ї у слові їжак?

– Які ще слова ви можете згадати, у яких ці букви позначають по два звуки?

– А сьогодні ми вивчимо ще одну букву, яка теж може позначати відразу два звуки. Це буква Юю.

– Назвіть предмети, зображені на малюнках.

– Розглянемо схему слова в’юн. Скільки в цьому слові складів? (Один) А який голосний звук утворює цей склад? Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові в’юн – [вйун].

Щоб дітям краще було чути голосний [у], треба запропонувати їм протягнути перший склад і прислухатися до голосного звука в ньому, а потім зосередити увагу на артикуляції і вимовлянні звука [й] перед голосним [у]).

– Звуки [йу] позначаються однією буквою, яка так і зветься – “ю”.

Розгляньте схему слова ключ. Скільки в слові ключ складів? (Один) А який же голосний звук утворює цей склад? (Якщо учням складно відповісти, учитель пропонує вимовити цей склад протяжно, щоб вони мали змогу почути голосний [у].)

– Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові ключ – [к л’ у ч]. Поміркуйте і скажіть, як би ми прочитали це слово, якби звук [у] позначили буквою у. (Клуч) Так, для того, щоб звук [л’] був м’який, пишуть букву ю, яка показує, що букву “ел” треба читати м’яко.

2. Аналіз будови, порівняння великої і малої літер Юю. Знаходження місця літери в касі букв

3. “Друкування” букви Юю

– “Друкування” букви Юю (великої і малої) в зошитах у клітинку (один рядок). Під час “друкування” учитель пропонує учням читати цю букву (називати), прислухаючись, які звуки вони при цьому вимовляють.

– “Друкування” під диктовку складів юр, юч, юн, юс, рю, лю та слів Юрко, Люда.

4. Читання слів у стовпчиках

1) Читання слів, у яких буква “ю” позначає цілий склад. Поділ прочитаних слів на склади. Визначення місця букви “ю” в кожному слові.

– Ви бачите, діти, що в кожному слові буква ю є складом. У таких випадках вона завжди позначає два звуки – приголосний [й] і голосний [у].

2) Прислухайся, які звуки позначає буква “ю” в цих словах.

Любити струмок – дрючок

Малювати клуб – ключ

5. Опрацювання вірша лесі українки “пісенька весняної води”

1) Словникова робота над словами “рину”, “гребельки”.

2) Бесіда.

– Весняна вода. Яка ж вона?

– А ви чули пісеньку весняної води?

– Чи хотіли б ви зараз перетворитися на дзвінкий, веселий, швидкий весняний струмочок?

6. Опрацювання вірша О. Пархоменка “я матусю дожидаю”

– Розкажіть, що ви робите по домашньому господарству.

7. Робота з прислів’ям

– Про кого розповідає прислів’я? (Про дітей працьовитих, охочих до роботи.)

– А про кого можна так сказати у нашому класі?

– Які ще прислів’я про працю ви знаєте?

8. Читання алфавіту на потязі

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

– З якою буквою ознайомилися на уроці?

– Які звуки вона може позначати?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ [йу]. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА [у] ТА М’ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ”, О. ПАРХОМЕНКА “Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ”. ПРИСЛІВ’Я – БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)