Будова Землі: реферат

Хоча ми живемо на Землі і вона у нас прямо під ногами, вивчення її внутрішнього складу і будови виявилося справою нелегкою. Глибинні свердловини проникли в земну кору всього на якихось 13-15 км.

Основні дані про будову Землі геофізики отримують з сейсмограмм – записів коливань земної поверхні, зроблених під час землетрусів на сейсмічних станціях чутливими приладами – сейсмографами.

Якби Земля була однорідним тілом, то сейсмічні хвилі поширювалися б прямолінійно і з однаковою швидкістю. Але зміна швидкості і напряму “сейсмічних променів” всередині земної кулі свідчить про неоднорідність надр нашої планети. Ретельний аналіз сейсмограмм призводить вчених до висновку, що Земля складається з ряду концентричних оболонок, що мають різну щільність і володіють різними фізичними і хімічними властивостями. Самий верхній шар – земна кора, товщина якої під материками досягає 25-70 км, а під океанами – 4-10 км.

У континентальній корі можна виділити три шари: осадовий, гранітний і базальтовий. Осадові породи утворилися шляхом осадження різних дрібних частинок в морях і океанах. У них зустрічаються залишки тварин організмів, комах і рослин, що колись населяли Землю. А так як у верхньому шарі материкової кори кристалічних порід все ж більше, ніж осадових, то зазвичай його називають гранітним.
будова Землі

У складі земної кори переважають вісім хімічних елементів, які складають більше 97% її маси. Найбільш поширений елемент – кисень – міститься в корі, звичайно не у вільному вигляді, а у формі оксидів з металами і металоїдами. А якщо врахувати, що Кисню в цьому “співдружності” добра половина, то земна кора постане нашій уяві у вигляді суцільного кисневого “каркаса”, в пустотах якого розташовуються кремній, алюміній, залізо та інші хімічні елементи.

Континентальна кора розділена глибокими тріщинами на окремі гігантські плити або блоки. Її найнижчий базальтовий шар складається з порід, багатих магнієм і залізом, але бідних кремнекислотой.

Під океаном кора двошарова і складається з осадових нашарувань і підстилаючого базальтового шару.

Під земною корою знаходиться мантія (верхня і нижня), товщина якої близько 2900 км. Як і кора, мантія в цілому перебуває в твердому стані, і лише в окремих місцях її речовина розплавлене до стану магми. З лавових “сховищ” магма по каналах спрямовується назовні і через жерла вулканів вивергається на поверхню Землі.

Центральна частина Землі, що лежить під мантією, називається ядром. Розрізняють зовнішнє і внутрішнє ядра. Кордон між ними проходить десь на глибині близько 5150 км. Результати сейсмічного зондування свідчать однозначно: зовнішнє ядро ​​знаходиться в рідкому, розплавленому стані.

На поверхні Землі щільність гірських порід становить 2,6 г / см3. У міру просування в надра земної кулі щільність речовини збільшується, а на кордоні нижньої мантії із зовнішнім ядром різко зростає до 10,0. Щільність в центрі Землі досягає 14,5 г / см3. Чим пояснити таку велику збільшення щільності?

За однією з теорій, ядро ​​Землі складається із заліза з домішкою сірки і нікелю, тоді як мантія – з оксидів кремнію, магнію і заліза. Однак не виключено, що наша планета однорідна за своїм складом, а відмінність в щільності між мантією і ядром обумовлено високим тиском в її надрах.

За даними сучасних досліджень, тиск в центрі земної кулі має сягати 3,6 млн атмосфер; такому тиску відповідає температура 6600 ° С. У подібних фізичних умовах звичайну речовину набуває абсолютно нові властивості – переходить в так звану металеву фазу. Сутність такого перетворення полягає в тому, що електронні оболонки атомів руйнуються і утворюється щільна плазма, насичена вільними електронами і володіє хорошою електропровідністю. Мабуть, кільцеві струми вільних електронів в земному ядрі і породжують магнітне поле Землі.

Так завдяки геофізичним методам зондування вчені змогли “висвітлити” надра нашої планети – отримати своєрідну рентгенограму Землі, а роль рентгенівських променів виконали сейсмічні хвилі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова Землі: реферат