Будова молекули і фізичні властивості аміаку

У молекулі аміаку NH3 атом азоту сполучений трьома одинарними ковалентними полярними зв’язками з атомами водню:

Геометрична форма молекули аміаку – правильна трикутна піраміда. Валентний кут H-N-H становить 107,3О.

У атома азоту в аміаку на зовнішньому енергетичному рівні залишається одна неподіленого електронних пари. Ця електронна пара значно вліеніе на властивості аміаку, а також на його структуру. Електронна структура аміаку – тетраедр, з атомом азоту в зонах загального користування:

Аміак – безбарвний газ з різким характерним запахом. Отруйний. Важить менше повітря. Зв’язок N-H – сильно полярна, тому між молекулами аміаку в рідкій фазі виникають водневі зв’язку. При цьому аміак дуже добре розчинний у воді, тому що молекули аміаку утворюють водневі зв’язки з молекулами води.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова молекули і фізичні властивості аміаку