Будова і життєдіяльність бактерій

Бактерії – це відносно просто влаштовані мікроскопічні одноклітинні організми.

Форма бактерій

Залежно від форми клітини бактерії бувають:

    Кулясті коки; Паличкоподібні бацили; Зігнуті у вигляді коми вібріони; Спіралеподібні спірили.

Дуже часто бактерії утворюють скупчення у вигляді довгих вигнутих ланцюжків, груп і плівок. Деякі бактерії мають один або кілька джгутиків. Серед бактерій є рухомі і нерухомі форми. Рухливі бактерії пересуваються за рахунок хвилеподібних скорочень або за допомогою джгутиків.

Більшість бактерій безбарвні. Тільки деякі пофарбовані в пурпуровий або зелений колір.

Будова бактерій

Бактеріальні клітини оточені щільною оболонкою, завдяки якій зберігають постійну форму. За складом і будовою клітинні оболонки бактерій істотно відрізняються від оболонок рослин. Оформленого ядра, відокремленого від цитоплазми ядерною оболонкою, у клітині немає.

Ядерна речовина у більшості бактерій розподілена в цитоплазмі.

Поширення бактерій

Практично немає місця на Землі, де б не зустрічалися бактерії. Вони живуть:

    В льодах Антарктиди при температурі -83°С; В гарячих джерелах, температура яких сягає +85-90°С.

Особливо багато їх у грунті. У 1 г. грунту можуть жити сотні мільйонів бактерій.

Число бактерій в повітрі провітрених і непровітрених приміщеннях різне. Так, у класі після провітрювання перед початком уроку бактерій в 13 разів менше, ніж у тій же кімнаті після уроку.

Умови життя бактерій різноманітні. Одним з них необхідний кисень повітря, інші його не потребують і здатні жити в безкисневому середовищі.

Живлення бактерій

Більшість бактерій харчується готовими органічними речовинами. Лише деякі з них, наприклад синьозелені, або ціанобактерії, здатні створювати органічні речовини з неорганічних. Вони зіграли важливу роль в накопиченні кисню в атмосфері Землі.

За способом живлення бактерії, які харчуються готовими органічними речовинами, ділять на дві групи:

    Сапротрофи (від грецького “сапрос” – гнилий і “трофей” – харчування, їжа), які отримують органічні речовини з відмерлих організмів або виділень живих організмів; Паразити (від грецького “паразітос” – нахлібник), які харчуються органічними речовинами живих організмів.

Паразитизм у бактерій поширений дуже широко.

Існують навіть бактерії, які паразитують в тілі бактерій інших видів. Серед бактерій-паразитів багато хвороботворних, що викликають різні захворювання у рослин, тварин і людини.

Розмноження бактерій

Розмножуються бактерії діленням однієї клітини на дві. При сприятливих умовах поділ клітин у багатьох бактерій може відбуватися через кожні 20-30 хв. При такому швидкому розмноженні потомство однієї бактерії за 5 діб здатне утворити масу, якою можна було б заповнити всі моря і океани. Проте в природі цього не відбувається, так як більшість бактерій швидко гине під:

    Дією сонячного світла; При висушуванні; Нестачі їжі; Нагріванні до 65-100°С; Під дією дезінфікуючих речовин; В результаті боротьби між видами і т. д.

Лише у деяких видів бактерій утворюються особливі клітини – спори (від грецького “спора” – сім’я), за допомогою яких вони можуть розмножуватися.

Утворення спор у бактерій

У несприятливих умовах (при нестачі їжі, вологи, різких змінах температури) цитоплазма бактеріальної клітини, стискаючись, відходить від материнської оболонки, округляється і утворює всередині неї на своїй поверхні нову, більш щільну оболонку.

Таку бактеріальну клітину теж називають спорою. Спори деяких бактерій зберігаються дуже довго в найнесприятливіших умовах. Вони витримують висушування, спеку, мороз і не відразу гинуть навіть в киплячій воді. Спори легко розносяться вітром, водою і т. д. Їх багато в повітрі та грунті.

У сприятливих умовах спора проростає і стає життєдіяльною бактерією.

Спори у переважної більшості бактерій – це пристосування до виживання в несприятливих умовах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Будова і життєдіяльність бактерій