Будова і функції нервової системи людини

Значення нервової системи

Нервова система об’єднує, регулює, координує роботу органів і забезпечує цілісність організму. За допомогою рецепторів нервова система підтримує постійний зв’язок організму з зовнішнім середовищем.

У цьому можна переконатися на такому прикладі. У жителів країн з жарким кліматом за рахунок регуляції нервової системи тіло охороняється від надмірного перегрівання. А у жителів гірських районів за допомогою нервової системи організм раціонально використовує кисень, тим самим пристосовується до цього середовища. За допомогою нервової системи людина пізнає навколишній світ, вивчає і активно перетворює його.

Розумова діяльність, мислення, свідомість, пам’ять, психіка, регуляція поведінкових актів людини є основними функціональними властивостями нервової системи.

Складові частини нервової системи

Нервова система поділяється на два відділи: центральний і периферичний. Центральну нервову систему утворюють головний і спинний мозок. До периферичної системи належать нерви і нервові вузли (ганглії). Всю нервову систему ділять на: соматичну (від грецького soma – тіло) і вегетативну, або автономну (від грецького autonomia – саморегуляція). Соматична нервова система в основному здійснює взаємозв’язок організму з зовнішнім середовищем. Соматична нервова система чутлива до сприйняття різних подразників, регулює роботу скелетних м’язів. Вегетативний відділ регулює обмін речовин і роботу внутрішніх органів. Робота вегетативної нервової системи не підкоряється волі людини. Наприклад, людина не може довільно призупинити або посилити роботу серця.

Будова нервової системи

Нервова система утворена нервовими клітинами. Нервова тканина складається з нервових клітин і маленьких клітин-супутниць. Клітини-супутниці називаються нейроглії (від грецького neuron – нерв, корінь; glia – клей). Нейроглії розташовуються між нервовими клітинами і кровоносними судинами. Тому вони оберігають нервові клітини від надходження в них зайвих речовин в складі крові, а також захищають нервові клітини від отруєння непотрібними речовинами і створюють умови для нормальної роботи нервових клітин. Кількість нейроглії приблизно в 10 разів більше, ніж нейронів, тому вони з усіх боків оточують клітини. Основні функції нейроглії – захисна, опорна, яка живить (трофічна).

Нервові клітини, тіла яких розташовуються поза відділів центральної нервової системи, називають нервовими вузлами.

Нейрони виконують різні функції

Всі нейрони взаємопов’язані. Зв’язок між чутливими і руховими нейронами в спинному і головному мозку здійснюється через вставні нейрони. Їх тіла і відростки залишаються в мозку. Аксони утворюють пучки, зовні покриваються оболонкою і утворюють нервове волокно (нерв). Залежно від виконуваної функції нейрони бувають чутливі і рухові. Зустрічаються нерви і з чутливими, і з руховими волокнами. Їх називають змішаними нервами. Відростки рухових нейронів розташовуються в тканинах, які вони іннервують, а відростки чутливих нейронів розташовуються у всіх частинах тіла і в органах почуттів.

Властивості нервового волокна

Основна властивість нервової тканини-збудження і проведення збудження.

У нервовій тканині порушення виникає в закінченнях чутливих нейронів – рецепторах – під дією різних факторів (температури, світла, тиску, звуку, хімічних речовин). Порушення в нервових волокнах проходить як нервовий імпульс. Порушення проводиться по нервових волокнах ізольовано і не переходить з одного волокна на інше. Цьому перешкоджають оболонки, що покривають нервові волокна. Проведення нервового імпульсу може порушитися під дією шкідливих речовин, наприклад, наркотиків, нікотину, хімічних речовин.

Внаслідок цього іннервіруемие м’язові тканини не можуть скорочуватися, тобто нервовий імпульс не доходить до м’язової тканини, тому м’язи не порушуються і не скорочуються. Якщо це відбувається в поясі верхніх кінцівок, то рука не може рухатися. Порушення проходить по нерву тільки в одному напрямку. Так, порушення по чутливим нейронам від рецепторів проходить в центральну нервову систему, а по руховим нейронам збудження проходить від центральної нервової системи до органів. Порушення від одного нейрона в інший нейрон переходить за допомогою контакту нервових закінчень – синапсів.

Отже, нервова система відіграє важливу роль в здійсненні зв’язку організму із зовнішнім середовищем і пристосуванні до умов навколишнього середовища, в пізнанні навколишнього світу, регуляції функцій організму. Нервова система має важливе значення в координації діяльності всіх систем органів, у формуванні поведінки і в вихованні та навчанні, в удосконаленні фізичної та розумової праці, збереження здоров’я людини.

    Яке значення має нервова система? З яких розділів складається нервова система? У чому значення соматичної нервової системи? Що собою являє вегетативна нервова система і яка її функція? У чому роль нейроглій? Яке значення мають чутливі і рухові нейрони? Які основні властивості нервової тканини знаєте? Наведіть приклад. Де виникає збудження в нервовій тканині? З чим пов’язано ізольоване проведення збудження по нервовому волокну? Як діють наркотичні та інші хімічні речовини на проходження нервового імпульсу? Які наслідки цього? На чому грунтується функція нервової системи? Наведіть приклад.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будова і функції нервової системи людини