Будівельний комплекс України

За даними Держкомстату, за рахунок коштів Державного бюджету в 2011 році було введено 72 тис. М2 житлових площ, що становить 0,8% від загального обсягу житла, введеного в зазначеному періоді. Незважаючи на 2-кратне збільшення бюджетного фінансування будівельної галузі України в порівнянні з 2010 роком, питома вага житла, яке будується за рахунок коштів держбюджету, залишається незначним.

За даними Міністерства Юстиції України в 2011 році нотаріусами України було посвідчено 254,5 тис. Угод купівлі-продажу квартир та житлових будинків, в попередньому році – 224,9 тис. Угод. На Київ, Донецьку, Одеську, Харківську та Львівську області довелося в сукупності 40% угод. Основна частина угод була укладена на вторинному ринку. Кількість будівель – об’єктів незавершеного будівництва за останній рік скоротилася на 0,5 тис. Одиниць – до 12,5 тис.

Структура фінансування будівельної галузі

Банківське кредитування до кризи було одним з основних джерел фінансування галузі. З настанням кризи істотно зменшився обсяг попиту, який формувався за рахунок позикового фінансування.

У 2011 році кількість банків, що надають іпотечні кредити, збільшилася, хоча умови надання іпотечних позик, включаючи вимоги по початковому внеску і доходів позичальників, а також процентні ставки є неприйнятними для більшості потенційних позичальників. Платоспроможний попит на іпотечні кредити з боку населення, як і обсяги такого кредитування, залишаються низькими. З 2011 року банкам заборонено кредитувати громадян в іноземній валюті, що, з огляду на планове погашення позичальниками іпотечних позик, призвело до поступового скорочення іпотечного портфеля БСУ і збільшення частки гривневих позик, в першу чергу за рахунок власних і рефінансуються ДІУ нових кредитів в національній валюті.

Незважаючи на те, що значна частина кредитів юридичних осіб є короткострокове фондування, обсяг кредитної заборгованості будівельного сектора за рік практично не змінився, приріст склав 1%, що може свідчити про рефінансування банками поточної кредитної заборгованості в даній галузі. У 2011 році спостерігалося зростання заборгованості девелоперських компаній, що свідчить про намір банків повернутися в ринок комерційної іпотеки. Рівень проблемності кредитів в будівельній галузі України залишається високим через істотні кредитних ризиків. Станом на 01.01.2012р. питома вага простроченої заборгованості будівельних компаній за банківськими кредитами склав 15%; за кредитами компаній, які здійснюють операції з нерухомістю та інжиніринг 11%, в середньому по портфелю юридичних осіб 9,6%. Реальний рівень якості кредитів в галузі ми оцінюємо як більш низька.

Емісія цільових облігацій як інструмент залучення ресурсів в розпал кризи втратила популярність серед будівельних компаній та потенційних інвесторів. Це, перш за все, було пов’язано зі зміною законодавства і високими ризиками для позичальників, з огляду на дедалі частіших в період кризи випадків несвоєчасного виконання зобов’язань за облігаціями. У 2011 році велика частина облігаційних випусків в будівельному секторі представляла собою емісії, розміщення яких почалося, або було анонсовано ще в 2010 році. Основна частина розміщень цільових облігацій припала на перше півріччя 2011 року. Зниження ліквідності фінансової системи в III і IV кварталах 2011 року негативно відбилося на активності емітентів цільових облігацій в цьому періоді. Окремими будівельними і девелоперськими компаніями заявлені плани залучення ресурсів за рахунок емісії цільових облігацій в 2012 році. Разом з тим, ми очікуємо, що попит на такі папери з боку кінцевого інвестора в 2012 році буде слабким через невизначеність розвитку ринку і високих ризиків.

Ряд будівельних об’єктів в 2011 році фінансувалося за рахунок Фондів Фінансування Будівництва, під керуванням банків. Незважаючи на більш високий, порівняно з цільовими і іншими облігаціями, рівень захисту інвестицій, масової популярності серед інвесторів цей інструмент не придбав. Найбільш активно кошти ФФБ використовує ХК “Київміськбуд”, фонди під управлінням банку Аркада.

Характеристика основних сегментів нерухомості столичного регіону

Ситуація в сегменті Соціального житла в 2011 році значних змін не зазнала. Сегмент сформований переважно малогабаритним житлом в будинках, введених в експлуатацію понад 10 років тому, на думку аналітиків Українського кредитно рейтингового агентства, частка пропозиції квартир в нових будинках в даному сегменті не перевищує 10%. Напруженість, яка зберігається в сегменті з кінця 2008 року, обумовлена ​​конкуренцією з боку більш якісного житла в умовах небажання власників коригувати цінову політику відповідно до реальним попитом. Попит на таку нерухомість залишається слабким, зрушуючи в бік більш якісного житла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Будівельний комплекс України