Борг консолідований

На практиці виникає ситуація, коли потрібна зміна умов кредитних зобов’язань, наприклад, з’єднати кілька заборгованостей в одну – більш довгострокову, раніше терміну погасити кредити т. д. В даному випадку оптимальним інструментом стає консолідування боргу.

Консолідований борг – це частина зобов’язань боржника, сформована в процесі випуску довгострокових позик, пролонгації короткострокових і середньострокових кредитів, об’єднання раніше отриманих позик в один.

Консолідація боргу дає певні переваги:

    Об’єднання декількох зобов’язань в одне дозволяє поліпшити контроль над його виконанням, спростити процес погашення, дати об’єктивний аналіз фінансового стану; Перетворення короткострокової заборгованості в довгострокову – міра, виправдана в разі тимчасової неплатоспроможності, яка дає час для виправлення майнового стану і поліпшення кредитної репутації; Застосування єдиної процентної ставки дозволяє знизити рівень фінансового навантаження боржника.

Розрахунок ефективності консолідованого боргу

При консолідації боргу важливо правильно розрахувати параметри нових обязательствПрі консолідованості боргу важливо правильно розрахувати параметри нових зобов’язань, щоб вони виявилися менш обтяжливими, ніж старі борги. При подібних розрахунках враховуються ставки, які обкладали попередні кредити, період, на який відкривається консолідований борг, а також загальна сума об’єднуються кредитів.

Наприклад, кредити P1, P2, …, Px з термінами S1, S2, …, Sx об’єднуються в один з сумою Po і терміном So. В такому випадку шляхів розрахунку консолідованого зобов’язання два: якщо відомий термін So, то знаходиться сума Po, і навпаки, якщо відома сума консолідованого платежу Po, то визначається термін So.

Для простих процентних ставок рівняння консолідації має наступний вигляд:

За умови пролонгації всіх попередніх виплат отримаємо:

Борг консолідований

Де Sx – розміри об’єднуються платежів длітельностьюменьше So;

Tx-термін фінансової операції;

D – ставка дисконтування кредитора.

Якщо ж у частині зобов’язань не вдається продовжити термін погашення, формула набуде вигляду:

Борг консолідований

Де Sx – розміри загальних платежів терміном більше So.

На основі використання складних ставок консолідація розраховується:

Борг консолідований

Якщо при консолідації платежів відома загальна сума на поточний момент (So), то постає проблема знаходження його терміну No. У цьому випадку формулу розрахунку можна уявити як розрахунок равнотекущіх вартостей старих платежів.

При застосуванні ставки простого відсотка отримаємо:

Борг консолідований

Іншими словами, розмір нового платежу виходить більше суми поточних вартостей замінних платежів, а термін залежить від розміру консолідованого платежу.

При об’єднанні платежів зі складними процентними ставками формула еквівалентності буде наступною:

Борг консолідований

Перевага цієї формули полягає в тому, що вона крім своєї простоти, не використовує для розрахунку рівня процентної ставки. Рівняння дає приблизний результат, з більш високою похибкою, проте він універсальний.

З цього випливає, що особа, яка бажає консолідувати борг, в змозі самостійно розрахувати потрібні йому параметри, щоб згодом знайти кредитора, який зможе запропонувати йому оптимальні умови кредитування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Борг консолідований