Бореальні грунти

У тайговій зоні зональними є підзолисті і мерзлотно-тайгові грунти. Підзолисті грунти характерні для районів, де немає вічної мерзлоти. Для них властивий промивної водний режим, з активним розвитком процесів оподзоліванія, а також з тривалим водозастойним періодом і розвитком процесів оглеения. Характерною особливістю цих грунтів є відсутність або мала потужність гумусового горизонту і особлива роль лісової підстилки.

Ареал мерзлотно-тайгових грунтів (кріоземов) збігається з ареалом вічної мерзлоти і приурочений до лиственничной светлохвойной тайзі. Багаторічна мерзлота робить багатобічна вплив на грунти.

Краща забезпеченість теплом і рясне зволоження підзони південної тайги визначає формування тут дерново-підзолистих грунтів. Теплий і вологий клімат сприяє розвитку мікробіологічних процесів та інтенсифікації кругообігу речовин в системі грунт-рослина.

Основні поняття: мерзлотно-тайгові грунти, підзолисті і дерново-підзолисті грунти, оподзоліванія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Бореальні грунти