Бізнес-портфель

Бізнес-портфель – набір видів діяльності (сфера діяльності) і товарів, якими займається компанія, або маркетинг-менеджер. Компанії потрібно, по-перше, проаналізувати наявний в неї бізнес-портфель і вирішити, на які напрямки діяльності направити більше або менше інвестицій (чи не направляти зовсім), і, по-друге, розробити стратегію росту для включення в портфель нових товарів чи напрямків діяльності.

Аналіз бізнес-портфеля компанії повинен допомогти менеджерам оцінити поле діяльності компанії. Компанія повинна прагнути вкладати кошти в більш прибуткові області своєї діяльності і скорочувати збиткові.

Після формулювання місії компанії і її глобальних цілей керівництво повинно скласти бізнес-портфель – набір видів діяльності і товарів, який визначає профіль компанії. Хорошим вважається той бізнес-портфель, який оптимальним чином пристосовує сильні і слабкі сторони компанії до можливостей ринкового середовища. Компанія повинна, по-перше, проаналізувати свій поточний бізнес-портфель і вирішити, в які напрямки діяльності слід інвестувати більше, в які менше, а в які – не інвестувати зовсім, і по-друге, розробити стратегію росту, що передбачає включення в портфель нових товарів або напрямів діяльності


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Бізнес-портфель