Біосфера як одна з оболонок Землі

Наша планета має неоднорідне будову і складається з концентричних оболонок (геосфер) – внутрішніх і зовнішніх. До внутрішніх відносяться ядро, мантія, а до зовнішніх – літосфера (земна кора), гідросфера, атмосфера і складна оболонка Землі – біосфера.

Літосфера (грец. “Літос” – камінь) – кам’яна оболонка Землі, що включає земну кору потужністю (товщиною) від 6 (під океанами) до 80 км (гірські системи). Земна кора складена гірськими породами. Частка різних гірських порід в земній корі неоднакова.

Земна кора – найважливіший ресурс для людства. Вона містить горючі корисні копалини (вугілля, нафта, горючі сланці), рудні (залізо, алюміній, мідь, олово і ін.) І нерудні (фосфорити, апатити тощо.) Корисні копалини, природні будівельні матеріали (вапняки, піски, гравій та ін.).

Гідросфера (грец. “Гідор” – вода) – водна оболонка Землі. Її поділяють на поверхневу і підземну. Поверхнева гідросфера – водна оболонка поверхневій частині Землі. До її складу входять води океанів, морів, озер, річок, водосховищ, боліт, льодовиків, сніжних покривів і ін. Поверхнева гідросфера не утворює суцільного шару й уривчасто покриває земну поверхню на 70,8%.

Підземна гідросфера включає води, що знаходяться у верхній частині земної кори. Їх називають підземними. Зверху підземна гідросфера обмежена поверхнею землі, нижню її межу простежити неможливо, так як гідросфера дуже глибоко проникає в товщу земної кори.

Атмосфера (грец. “Атмос” – пар) – газова оболонка Землі, що складається з суміші різних газів, водяної пари і пилу. На висоті від 10 до 50 км, з максимумом концентрації на висоті 20-25 км, розташований шар озону, що захищає Землю від надмірного ультрафіолетового опромінення, згубного для організмів.

У формуванні природного середовища Землі велика роль тропосфери (нижній шар атмосфери до висоти 8-10 км в полярних, 10-12 в помірних і 16-18 в тропічних широтах) і в меншій мірі стратосфери, області холодного розрідженого сухого повітря товщиною приблизно 20 км.

Крізь стратосферу безперервно падає метеоритний пил, в неї викидається вулканічний пил. У тропосфері відбуваються глобальні вертикальні і горизонтальні переміщення повітряних мас, теплообмін, транскордонний перенос пилових частинок і забруднень.

Атмосфера, гідросфера і літосфера тісно взаємодіють між собою. Практично всі поверхневі екзогенні геологічні процеси обумовлені цим взаємодією і проходять, як правило, в біосфері. Біосфера – одна з найважливіших геосфер Землі, що є основним компонентом навколишнього природного середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Біосфера як одна з оболонок Землі