Біосфера і людина. Вплив людини на біосферу

Біосфера – оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої обумовлені діяльністю живої речовини планети, “плівка життя”, глобальна екосистема Землі.

Межі біосфери
Це величезна екологічна система, в якій життя, виявлена ​​в літосфері, сягає глибини 7500м, а в атмосфері – можлива на висоті до 25000 м (тропосфера).

Розробці цього вчення присвятив своє життя російський вчений минулого століття, академік Володимир Іванович Вернадський. У книзі “Біосфера” він показав, що жива речовина, як єдиний загальний коефіцієнт залучає в круговорот відсталу матерію природи, змінює геологічні оболонки Землі і створює біосферу. А ще пізніше створив теорію про ноосферу, настільки випереджаючи свій час, що тільки вчені – наші сучасники починають розуміти, про що йшла мова – про одухотвореному або, може бути, інформаційному просторі, збагаченому думкою, як геологічному явищі.

Біосфера – середа життя
Біосфера як листковий пиріг, складається з компонентів:

Літосфера – кам’яна твердь планети;
Гідросфера – води світового океану;
Нижня частина атмосфери.
Ці геологічні оболонки пов’язані кругообігом речовини і потоками енергії в процесі біогеоценозів. (Біогеоценоз – елементарна структурна одиниця біосфери).

Відомо 4 виду речовини:

Отже, головною силою планети є жива речовина, тільки воно здатне перетворювати себе і світ. Накопичуючи і перетворюючи енергію Сонця, жива матерія впливає на хімічний геологічний склад всіх верств біосфери.

Людина – продукт біосфери
З моменту появи людини в еволюції біосфери став діяти антропогенний фактор (процес історичного розвитку людини і його впливу на біоценоз).

Коли це відбулося? Наука поки не може точно відповісти на це питання. Чим більше ми про себе дізнаємося, тим старше уявляв. Ще недавно вважалося, що вік людства не більше 30 тис. Років. В останні роки зроблено дивовижні відкриття, виявлені артефакти і сліди найдавніших (допотопних) цивілізацій, які змушують припускати, що нам сотні тисяч або навіть мільйони років.

Історично склалося, що найбільше достовірної інформації з давнини дійшли до нас про життя, починаючи з часів палеоліту – стародавнього кам’яного віку.

На цьому етапі превалював привласнює тип економіки – заняття полюванням, збиранням (добування їжі). Удосконалення знарядь праці і зростаючі потреби в їжі при різкій зміні клімату приводили до браку харчування і зникнення великих травоїдних тварин.

В епоху неоліту (новий кам’яний вік) активізується процес одомашнення тварин, рослинництво. Люди навчилися використовувати вогонь. З’являються більш досконалі знаряддя праці та зброя далекого бою – лук і стріли.

Вплив людини на біосферу
Швидкість антропогенного впливу дуже швидко зростає. Зростання чисельності населення, стрибок у розвитку нових Ресурсовитратна і не завжди безпечних технологій перетворили цей фактор в визначальне явище планетарного масштабу.

А біосфера не встигає адаптуватися до нових умов, звідси її нестійкість. Спостерігачами та учасниками цього явища стаємо ми з вами – нині живуть на планеті.

Людство інтенсивно споживає всі природні ресурси. Розвиваючи міста, удосконалюючи технології і покращуючи життя всередині великих мегаполісів цивілізованого світу, людина робить біосферу все більш вразливою.

Вибір у нас не великий:

Неминучість раціонального природокористування;
екологія природи і людини;
ресурсозберігаючі технології;
утилізація відходів.
Вирішити ці проблеми можна тільки спираючись на надійну законодавчу базу, що дозволяє раціонально використовувати і захищати природу, забезпечувати відтворення поновлюваних ресурсів і середовища проживання людини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Біосфера і людина. Вплив людини на біосферу