Біблія в мистецтві – Глибини перекладної літератури: Біблія – Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Письменники, художники, композитори у своїй творчості часто звертаються до біблійних сюжетів, тем, мотивів, образів, використовують алюзії1, цитують фрагменти, тому кожна освічена людина, щоб зрозуміти мистецький твір і задум автора, незалежно від свого віросповідання, має знати Святе Письмо. Без цього сучасний твір залишиться для читача мертвим, адже він не зможе не тільки вичитати підтекст, а й зрозуміти його прямі значення.

1 Алюзія – натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий факт, закріплений у текстовій культурі або в розмовному мовленні.

Біблія – невичерпне джерело натхнення для світових митців. Вона надихнула на створення шедеврів великих художників Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рембрандта, Рафаеля, Дюрера, музикантів Моцарта, Бортнянського, Верді. В Україні в добу Бароко багато художників-іконописців розмальовували храми на біблійні сюжети: Йов Кондзелевич, Микола Петрахнович, Федір Федуско, Федір Сенькович, у наступні періоди до її глибин зверталися Генріх Семирадський, Володимир Боровиковський, Олександр Мурашко, Петро Холодний та інші.

Благовіщення (мозаїка з Софійського собору, XI ст.)

Олександр Мурашко. Благовіщення (XX ст.)

Українські письменники активно використовували тексти Святого Письма. У давній літературі Біблія була духовним взірцем для розвитку оригінальної літератури, у наступні періоди стала джерелом для авторського переосмислення у творах Г. Сковороди, І. Величковського, Л. Барановича, П. Гулака-Артемовського, М. Костомарова, Т. Шевченка, П. Куліша, М. Старицького, І. Франка, Лесі Українки, Г. Хоткевича, М. Зерова, М. Рильського, П. Тичини, В. Симоненка, І. Драча, Л. Костенко, Є. Гуцала, Т. Осьмачки, У. Самчука, Є. Маланюка, В. Барки та багатьох інших.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкажіть, що вам відомо про Біблію. Чому її називають “Книгою книг”? Яка її структура, основні сюжети, ідеї, герої, жанри?

2. Спираючись на схему на с. 53, прокоментуйте слова Нортропа Фрая, що Біблія “…починається там, де починається час, – з початку світу; вона закінчується там, де кінчається час, – Апокаліпсисом…”.

3. Поясніть, у чому секрет невмирущості Біблії. Наведіть аргументи та приклади на підтвердження своїх думок.

4. Поясніть, символом якого людського гріха стало будівництво Вавилонської вежі. Чому Біблія його осуджує?

5. Поясніть, чи є, на вашу думку, відмінність у значенні слів “гордість” і “гординя”. Яка із цих рис характеру є позитивною, а яка негативною й чому? Яка з них переважала у вавилонян? Наведіть приклади з життя, як ці риси проявляються в наш час.

6. Розкажіть історію пророка Мойсея. У чому полягає його заслуга перед єврейським народом?

7. Порівняйте Божі заповіді, які приніс на скрижалях єврейському народові Мойсей, та заповіді Ісуса Христа (Нагірна проповідь). Які висновки ви можете зробити? Прокоментуйте деякі з Божих заповідей.

8. Поміркуйте, які норми в суспільстві є більш ефективними – морально-етичні чи юридичні (законодавчі)? Наведіть аргументи на доказ своєї думки.

9. Розкрийте значення фразеологізмів “неопалима купина”, “манна небесна”, “скрижалі Мойсея”, “єгипетський полон”. Випишіть із фразеологічного словника інші сталі вирази, джерелом яких є Біблія.

10. Поясніть алегоричний зміст притчі про блудного сина. Яке значення в ній образів батька, старшого та молодшого синів? Що означають слова батька, звернені до старшого сина: “Веселитися і тішитися треба нам, бо цей брат твій був мертвий – і ожив, був пропащий – і знайшовся!”?

11. Поясніть, чому людям, незалежно від національності та віросповідання, потрібно знати тексти Святого Письма. Наведіть аргументи на прикладі одного з творів мистецтва.

1. За Євангелієм від Матвія дізнайтеся про життєвий шлях Ісуса Христа та порівняйте його з життям Мойсея. Що спільного в їхніх біографіях, діяннях і моральних законах, які вони подарували людям? Накресліть в робочому зошиті порівняльну таблицю та запишіть свої спостереження.

2. Напишіть висловлення (твір, есе), темою якого є слова поета Василя Голобородька: “Манна небесна впаде, якщо шанувати небо”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Біблія в мистецтві – Глибини перекладної літератури: Біблія – Давня література – Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література