Безкисневе окислювання, або гліколіз

Цей етап полягає в подальшому розщепленні органічних речовин, що утворилися під час підготовчого етапу, відбувається в цитоплазмі клітини і в присутності кисню не потребує. Головним джерелом енергії в клітині є глюкоза. Процес безкисневого неповного розщеплення глюкози-гліколіз.

Втрата електронів називається окисленням, придбання-відновленням, при цьому донор електронів окислюється, акцептор відновлюється.

Слід зазначити, що біологічне окислення в клітинах може відбуватися як за участю кисню :

А + О2 ? АО2,
так і без його участі, за рахунок перенесення атомів водню від однієї речовини до іншого. Наприклад, речовина “А” окислюється за рахунок речовини ” В”:

АН2 + В? А + ВН2
або за рахунок перенесення електронів, наприклад, двовалентне залізо окислюється до тривалентного :

Fe2 + ? Fe3 + + e-.
Гліколіз-складний багатоступінчастий процес, що включає в себе десять реакцій. Під час цього процесу відбувається дегидрирование глюкози, акцептором водню служить кофермент НАД + (нікотінамідаденіндінуклеотід). Глюкоза в результаті ланцюжка ферментативних реакцій перетворюється на дві молекули піровиноградної кислоти (ПВК), при цьому сумарно утворюються 2 молекули АТФ і відновлена форма переносника водню НАД – Н2:

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 + 2НАД + ? 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О + 2НАД – Н2.
Подальша доля ПВК залежить від присутності кисню в клітині. Якщо кисню немає, у дріжджів і рослин відбувається спиртове бродіння, при якому спочатку відбувається утворення оцтового альдегіду, а потім етилового спирту :

С3Н4О3 ? СО2 + СН3СОН,
СН3СОН + НАД – Н2 ? С2Н5ОН + НАД +.
У тварин і деяких бактерій при недоліку кисню відбувається молочнокисле бродіння з утворенням молочної кислоти :

С3Н4О3 + НАД – Н2 ? С3Н6О3 + НАД +.
У результаті гліколізу однієї молекули глюкози вивільняється 200 кДж, з яких 120 кДж розсіюється у вигляді тепла, а 80 % запасається у зв’язках АТФ.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Безкисневе окислювання, або гліколіз