Березнева казка природи – ПРИЙДИ, ВЕСНО, З РАДІСТЮ

Матеріал уроку. Тамара Коломієць “Березень”.

Мета. Формувати уявлення про характерні ознаки березня, вдосконалювати навички виразного читання поетичних творів, збагачувати словниковий запас учнів, вчити відчувати образність художнього слова, розвивати творчу уяву, виховувати естетичні почуття у дітей.

Обладнання. Таблиця для розчитування № 3 (додаток 3), картки для перевірки швидкості читання, роботи в групі.

Хід уроку

I. Вдосконалення читацьких навичок.

1. Розчитування.

За таблицею № 3 (додаток 3) рядок 7 з голосними [е, и, о].

2. Гра “Незвичайна математика” (робота на картках у парі).

– Виконайте дії і запишіть утворений результат.

(кар – р) + (пе + ль) + ник = … (Капельник)

Пр + (отак – к) + (ль + ник)= … (Протальник)

(зима – а) + (обоз – з)+р = … (Зимобор)

Посуха – по – а + ий = … (Сухий)

Омар – о + грець – гр = … (Марець)

(береза + сіль) – а – с = … (Березіль)

– Як ви думаєте, який весняний місяць може мати такі різні назви? (Березень.)

– Крім цих назв, в давнину березень ще називали “запалі сніги”, “заграй – ярочки”, “з гір потоки”, “соковик”, “красовик”, “красний місяць”.

3. Контроль техніки читання.

Учні отримують картки із надрукованим текстом.

– Прочитайте за 15 с цей текст і скажіть, яку із назв березня там пояснено. Зразок картки.

Це найдавніша українська назва першого весняного місяця. Як вважають мовознавці, називався він так тому, що в березні випадає дуже мало опадів.

– То про яку назву місяця ідеться? (Сухий.)

4. Етимологічна хвилинка.

– Назва місяця березня утворилася ще в часи Київської Русі. Цього місяця вирубували ліси, щоб на звільнених ділянках посіяти зернові культури. Переважно це були березові гаї. Вирубані дерева спалювали. Попіл (по-народному золе) використовували як сировину для виготовлення скла, а вугіллям удобрювали грунт. Звідси й назва березола, що означає березова зола.

II. Повідомлення теми і мети уроку.

– Про березень складено багато загадок, оповідань, казок, віршів. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із віршем Тамари Коломієць з такою ж назвою – “Березень”.

III. Опрацювання вірша Тамари Коломієць “Березень”.

1. Слухання вірша. Учитель читає виразно, в уповільненому темпі.

– Як з’явилася весна? Хто її зустрів?

2. Словникова робота.

3. Повторне читання вірша учнями вголос.

4. Аналіз змісту з елементами вибіркового питання.

– Як зустрів прихід весни березень?

– За що він вибачався? Прочитайте.

– У яких рядках весна і березень змальовані, як живі істоти?

– Як ви розумієте виділені речення?

5. Вправи на розвиток техніки читання.

А) Читання вірша мовчки.

– Читаючи, порахуйте, скільки разів у вірші автор використала слово “березень” або спільнокореневі до нього. (3)

Б) Гра “Хто швидше”.

– Прочитайте, з якими словами пов’язані дієслова зі словникової роботи.

– Прочитайте ознаки березня, згадані автором.

– Прочитайте із правильною інтонацією усі окличні речення.

В) Гра “Відшукай рими”.

Розбігу (Кригу), весна (Весла), алеї (Неї), не зміг (До ніг), сніги (Луги), всюдихід (Чобіт), схочеш (Замочиш), весна (Човна), беріз (Сліз).

6. Виразне читання вірша.

А) Підготовка до виразного читання (робота в парі).

Діти у парі готуються до виразного читання за допомогою пам’ятки (с. 138).

Б) Вправляння у виразному читанні (напівголосне сусідові по парті).

В) Конкурс на краще читання вірша.

7. Хвилинка фантазування.

– Розгляньте ілюстрацію до вірша. Яким ви уявили березня?

– Розкажіть, якою ви намалюєте весну.

8. Робота в зошиті (с. 60).

IV. Підсумок уроку.

– Який твір читали на уроці? Хто автор вірша?

– Які назви березня ви запам’ятали?

– Прочитайте прислів’я, що на с. 162. Про який характер березня вони говорять?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Березнева казка природи – ПРИЙДИ, ВЕСНО, З РАДІСТЮ