Бджола та Шершень – Григорій Сковорода (1722-1794) – Ренесанс і Бароко в українській літературі – Давня література

– Скажи мені, Бджоло, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто і шкодять, приносячи замість нагороди смерть; одначе не перестаєш через дурість свою збирати мед. Багато у вас голів, але всі безмозкі. Видно, що ви без пуття закохані в мед.

– Ти поважний дурень, пане раднику, – відповіла Бджола.- Мед любить їсти й ведмідь, а Шершень теж не проти того. І ми могли б по – злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без сього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука.

Сила:

Шершень – се образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки, щоб їсти, пити і таке інше. А бджола – се символ мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершнів без пуття кажуть: нащо сей, до прикладу, студент учився, а нічого не має? Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку?.. Кажуть се незважаючи на слова Сіраха1: “Веселість серця – життя для людини” – і не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Погляньте на життя блаженної натури і навчітеся. Спитайте вашого хорта, коли він веселіший.

– Тоді, – відповість вам, – коли полюю зайця.

– Коли заєць смачніший?

– Тоді, – відповість мисливець, – коли добре за ним полюю.

Погляньте на кота, що сидить перед вами: коли він куражніший?

Тоді, коли всю ніч бродить або сидить біля нори, хоча, зловивши, й не їсть миші. Замкни в достатку бджолу – чи не помре з туги в той час, коли можна їй літати по квітоносних лугах? Що гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла? Немає гіршої муки, як хворіти думками, а хворіють думки, позбавляючись природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликанням. Солодка тут праця тілесна, терпіння тіла і сама смерть його тоді, бо душа, володарка людини, втішається природженим ділом. Або так жити, або мусиш умерти. Старий Катон2Чим мудрий і щасливий? Не достатком, не чином, лише тим, що йде за натурою, як видно з Цицеронової3 книжечки “Про старість”…

Але ж розкусити треба, що то значить – жити за натурою. Про се сказав древній Епікур4 таке: “Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним”.

(Переклад В. Шевчука)

Аналізуємо художній твір

1. Як побудована оповідна частина твору?

2. Які алегорії використав автор? Розкрийте їхній зміст.

3. У чому полягає ідея байки?

4. Як у творі названо моралістичну частину?

5. Як вона співвідноситься з оповідною частиною?

6. Яку філософську думку висловив автор?

7. Чи вважаєте ви її слушною? Чому?

8. У моралістичній частині байки “Бджола та Шершень” автор згадує слова Епікура: “Подяка блаженній натурі за те, що потрібне зробила неважким, а важке непотрібним”. Як ви зрозуміли вислів Епікура? Якого змісту він набуває в контексті байки? Чи є актуальним цей вислів у наші дні? Доведіть свою думку.

1 Сірах – тут посилання на біблійну “Книгу мудрості Ісуса – сина Сіраха”.

2 Марк Порцій Катон (95 до н. е. – 46 до н. е.) – давньоримський політичний діяч, письменник.

3 Марк Туллій Цицерон (106 до н. е. – 43 до н. е.) – давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ та літератор. Один із зачинателів римської розповідної прози.

4 Епікур (341 до н. е. – 270 до н. е.) – давньогрецький філософ.

Виявляємо творчі здібності

9. Оберіть тему і підготуйте виступ перед однокласниками, спираючись на творчість Григорія Сковороди.

– Споріднена праця в розумінні Г. Сковороди і в нашому житті

– Цінність свободи і матеріальні цінності

Проілюструйте свій виступ картинами українських художників, присвяченими Г. Сковороді, фрагментами рукописів і видань творів філософа.

ЗНАЧЕННЯ Й АКТУАЛЬНІСТЬ ТВОРЧОСТІ СКОВОРОДИ

Філософські ідеї Сковороди спрямовують нас до самопізнання, пошуку сенсу життя, змушують замислитись над духовними цінностями. Твори філософа стали орієнтиром, що визначив особливу увагу українських письменників до морально – філософської проблематики.

Поезія Сковороди несе на собі відбиток його яскравої й неординарної особистості, приваблює моральним максималізмом, закликом до духовного звільнення, глибоким зануренням у сферу вічних тем. Невипадково його твори й досі зберігають свою популярність, викликають у людей щирий емоційний відгук та спонукають до роздумів.

Виявляємо творчі здібності

1. Яким ви уявляєте письменника й філософа? Чим вас приваблює його особистість? Напишіть короткий твір.

Запрошуємо до дискусії

2. Чи вважаєте ви актуальною для нашого часу філософію Сковороди?

3. Як ви думаєте, ким би міг бути Сковорода в сучасній Україні? У якій професії він би міг найповніше реалізуватися?

4. Напишіть есе “У чому щастя людини: рецепти від Григорія Сковороди”. Візьміть участь в обговоренні творчих робіт.

ПОВТОРЮЄМО ТА УЗАГАЛЬНЮЄМО

1. Коли виникла давня українська література? Розкажіть про історичні обставини її формування. Як ці обставини на неї вплинули?

2. Яку роль у її розвитку відіграла Біблія?

3. Пригадайте біблійні легенди, які ви розглянули. У чому значення саме цих біблійних сюжетів для української культури?

4. Назвіть перший український літопис. Що вам відомо про нього?

5. Які поради висловив автор “Поученія”?

6. Коли відбувались події, описані у “Слові о полку Ігоревім”? Якими рисами наділений герой цього твору?

7. Назвіть основні ознаки ренесансного мистецтва.

8. У чому полягають особливості Бароко?

9. Що таке фігурні вірші? Хто з українських письменників їх створював?

10. Розкажіть про особливості української вертепної драми. На яких глядачів вона була розрахована?

11. Чому Г. Сковороду називають мандрівним філософом? Які ідеали він сповідував?

12. Щоб перевірити свої знання за розділом “Давня література”, пройдіть тест на сайті interactive. ranok. com. ua.

13. Установіть відповідність між авторами та назвами творів.

1

Володимир Мономах

А

“Їхав козак за Дунай”

2

Григорій Сковорода

Б

“Всякому місту – звичай і права”

3

Семен Климовський

В

“Слово о полку Ігоревім”

Г

“Поученіє”

14. Установіть відповідність між характеристикою літературної пам’ятки та її назвою.

1

Героїчна поема, що розповідає

А

“Києво-Печерський патерик

Про похід князя на половців

Б

“Поученіє”

2

Перший український літопис

В

“Слово о полку Ігоревім”

3

Збірка житійних оповідань

Г

“Повість временних літ”

15. Розташуйте імена історичних осіб у послідовності, що відповідає часу їхнього життя та діяльності.

А Нестор Літописець В Іван Величковський

Б Григорій Сковорода Г Володимир Мономах

16. Розташуйте в правильній послідовності події “Слова о полку Ігоревім”.

А князь Ігор вирушає в похід В сон Святослава

Б плач Ярославни Г Ігор втікає з полону

17. Розташуйте в правильній послідовності етапи біографії Григорія Сковороди.

А Викладацька діяльність

Б Спів у придворній капелі в Санкт-Петербурзі

В Навчання в Київській академії

Г Мандри і філософствування

Запрошуємо до бібліотеки

Щоб більше дізнатися про твори давньої української літератури, сучасну зорову поезію, завітайте до віртуальної бібліотеки на сайті interactive. ranok. com. ua. Підготуйте відповіді на запитання. Влаштуйте обговорення цих творів у класі.

Ви опрацювали тему “Давня література”. Чи задоволені ви результатом свого навчання? Який твір зацікавив вас найбільше? Який твір ви хотіли б перечитати? Яких навичок та умінь ви набули? Які знання та вміння стануть вам у пригоді в майбутньому?
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Бджола та Шершень – Григорій Сковорода (1722-1794) – Ренесанс і Бароко в українській літературі – Давня література