Банківський кредит

Банківський кредит – одна з найбільш поширених і уніфікованих форм кредитування. Кредитна організація виконує роль кредитора. Сама об’ємна форма кредиту, так як при видачі кредиту об’єднуються кошти як позичкового, так і промислового капіталу. Подані у вигляді кредиту кошти передаються позичальникові в борг, але власністю його не є, і він повинен на підставі кредитного договору всі вчасно виплатити.
Банківський кредит видається в грошовому еквіваленті в різній валюті.
Залежно від специфіки кредиту, учасників кредитної угоди, термінів кредитування, методики нарахування позичкового відсотка, технічних особливостей супроводу кредитної угоди, банківський кредит має такі форми:
1. Відкриття спеціального позичкового рахунку.
2. Контокорентний кредит.
3. ролловерние кредит.
4. Овердрафт.
5. Кредитна лінія.
6. Синдикований кредит.
7. Іпотечний кредит.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Банківський кредит