Банківський кредит та основи його залучення

Найбільш поширеною формою залучення позикових коштів є банківський кредит, який завжди виступає в грошовій формі і надається спеціалізованими кредитними установами. Банківський кредит видається фізичним та юридичним особам на основі кредитного договору, укладеного між банком і кредитоотримувачем. У договорі визначається величина кредиту, терміни і порядок його погашення, форма матеріального забезпечення та інші умови. У залежності від часу і мети використання кредити поділяються на короткострокові та довгострокові. Перші видаються в основному на покриття поточних потреб підприємства (сезонні потреби, формування виробничих запасів і т. Д.) І тим самим забезпечують безперервність кругообігу оборотних активів. Терміни їх погашення обмежуються річним періодом.

Довгострокові кредити виділяються переважно на фінансування інвестиційних проектів, заходів, спрямованих на модернізацію виробництва та розширення господарської діяльності суб’єктів. Всі отримані кредити мають бути повернуті у встановлені терміни разом з відсотками, які являють собою плату за користування позиковими коштами. Вона може бути визначена у вигляді простих і складних відсотків. У першому випадку процентна ставка встановлюється до обсягу виданого кредиту з урахуванням конкретних термінів його погашення і стягується в поточному періоді. Для обчислення ціни кредиту методом простих відсотків використовується наступна формула:

ПК = Ш? У? Ж ‘

Де Пк – плата за кредит; К – сума позикових коштів; В – час використання кредиту; П – річна процентна ставка.

Застосування складних відсотків здійснюється в основному в разі несвоєчасного погашення кредитних зобов’язань і полягає в тому, що сума раніше несплачених відсотків збільшує вартість позикових коштів. Крім встановлених відсотків, банки додатково стягують певні збори, які збільшують витрати суб’єктів господарювання на придбання кредитних ресурсів. Тому важливим завданням фінансових служб є обгрунтування оптимальної величини позикових коштів з урахуванням їх ефективності, а також вибір найкращого варіанту залучення кредиту виходячи з рівня ціни та інших умов.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Банківський кредит та основи його залучення