Баланс державного бюджету

Балансом державного бюджету прийнято називати співвідношення доходів країни його витрат. Якщо витрати починають перевищувати доходи, то виникає ефект дефіциту бюджету держави.

Державний бюджет, в загальному, є кошторис усіх витрат і доходів країни за вказаний часовий інтервал (найчастіше це рік). У бюджеті держави вказуються всі джерела доходів, що надійшли і шляхи витрачання грошових коштів. Так само державним бюджетом можна вважати централізовані фонди всіх грошових коштів, що акумульовані головним чином за допомогою податків і використовуються безпосередньо для державного регулювання економічної діяльності, стимулювання в країні господарської кон’юнктури, фінансування науки і культури, соціальних програм, озброєних сил, а так же освіти матеріальних і фінансових резервів, утримання всіх органів держуправління.

Баланс державного бюджету виражений в співвідношенні витрат на вище перелічені потреби і доходів. Дохідна частина держбюджету передбачає джерела і певні обсяги грошових надходжень, що вливаються в державну казну і призначені для фінансування основних сфер життя людей, суспільства. Головними джерелами державного бюджету виступають:

    Податки, емісія кредитних / паперових грошей; Державні позики; Позики у різних міжнародних організацій.

Що стосується видаткової частини бюджету, то вона показує, на які саме цілі урядом спрямовуються ті чи інші фінансові державні ресурси.

Бюджетна політика країни

Як вже було зазначено, співвідношення грошових витрат / доходів країни прийнято називати балансом державного бюджету. У свою чергу, бюджетна політика держави являє собою регулювання і контроль балансу між витратної і прибуткової частинами держбюджету.

Якщо рівні заплановані витрати доходами, то в такому випадку державний бюджет вважається збалансованим.
У разі, якщо витрати бюджету вище, ніж доходи країни, бюджет прийнято називати дефіцитним, а різниця, прорахована між витратами і доходами бюджету називають бюджетним дефіцитом.
Коли доходи державного бюджету більше витрат, то бюджет є профіцитним, а різниця, вирахувана між витратами і доходами – бюджетним профіцитом.

Баланс державного бюджету: методи балансування

Бюджетний дефіцит, як відомо, може за собою спричинити вельми несприятливі зміни в соціальному і економічному житті держави. Для того, щоб досягти балансу держбюджету, приймаються наступні заходи.

    1) Чи залучаються приватні фінансові кошти шляхом випуску державних цінних паперів. Купуючи облігації і набуваючи інші боргові зобов’язання держави, домашні господарства і фірми надають країні кредит, який повинен бути згодом виплачений власникам тих чи інших цінних паперів. 2) Здійснюється емісійне покриття виниклого бюджетного дефіциту, а саме – випуск конкретної суми банкнот, а так само збільшення обсягу грошової маси, що знаходиться в обороті. Дана міра привести може до інфляції, надмірно високі темпи якої нерідко призводять до знецінення саме грошових заощаджень людей і економічного спаду. В такому випадку необхідно скорочувати бюджетні витрати. 3) Покриття за рахунок збільшення основних податкових ставок дефіциту бюджету, а так само введення нових, додаткових податків. Дана міра сприяє тому, щоб в казну надходили додаткові кошти, але збільшення зростання податкового тягаря привести може до спаду підприємництва, збільшення так звані тіньового сектора економічної діяльності та скорочення виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Баланс державного бюджету