Бактерії – коротка інформація

Бактерії – це мікроорганізми, що складаються всього з однієї клітини. Характерна особливість бактерій – відсутність чітко вираженого ядра. Саме тому їх називають “прокаріоти”, що означає – без’ядерні.

Зараз науці відомо приблизно десять тисяч видів бактерій, але є припущення, що на землі існує понад мільйон видів бактерій. Вважається, що бактерії – найдавніші організми на Землі. Вони живуть практично скрізь – у воді, грунті, атмосфері і всередині інших організмів.

Зовнішній вигляд

Бактерії мають дуже маленькі розміри, і побачити їх можна тільки в мікроскоп. Форма бактерій досить різноманітна. Найбільш поширені форми – у вигляді паличок, кульок і спіральок.

Паличкоподібні бактерії називають “бацилами”.

Бактерії у вигляді кульок – це коки.

Бактерії в вигляді спіральок – це спірили.

Від форми бактерії залежить її рухливість і здатність прикріплюватися до тієї чи іншої поверхні.

Будова бактерій

Бактерії мають досить просту будову. У цих організмів виділяють кілька основних структур – нуклеоїд, цитоплазму, мембрану і клітинну стінку, крім цього, у багатьох бактерій на поверхні є джгутики.

Нуклеоїд – це подібність ядра, в ньому міститься генетичний матеріал бактерії. Він складається всього з однієї хромосоми, що має вигляд кільця.

Цитоплазма оточує нуклеоид. У цитоплазмі розташовані важливі структури – рибосоми, необхідні бактерії для синтезу білка.

Мембрана, що покриває цитоплазму зовні, грає важливу роль в життєдіяльності бактерії. Вона відмежовує внутрішній вміст бактерії від зовнішнього середовища і забезпечує процеси обміну клітини з навколишнім середовищем.

Зовні мембрана оточена клітинною стінкою.

Кількість джгутиків може бути різним. Залежно від виду на одній бактерії буває від одного до тисячі джгутиків, але зустрічаються бактерії і без них. Джгутики потрібні бактеріям для пересування в просторі.

Харчування бактерій

Для бактерій характерно два види харчування. Одна частина бактерій – це автотрофи, а інша – гетеротрофи.

Автотрофи самі створюють поживні речовини шляхом хімічних реакцій, а гетеротрофи харчуються органічними речовинами, які створили інші організми.

Розмноження бактерій

Розмножуються бактерії розподілом. Перед процесом розподілу хромосома, розташована всередині бактерії, подвоюється. Потім клітина ділиться надвоє. В результаті виходить дві однакові дочірні клітини, кожна з яких отримує копію материнської хромосоми.

Значення бактерій

Бактерії відіграють найважливішу роль в круговороті речовин в природі – вони перетворюють органічні залишки в неорганічні речовини. Якби не було бактерій, то вся земля покрилася б поваленими деревами, опалим листям і загиблими тваринами.

У житті людини бактерії відіграють двояку роль. Одні бактерії приносять велику користь, а інші завдають істотної шкоди.

Багато бактерій є хвороботворними і викликають різні захворювання, наприклад такі, як дифтерія, тиф, чума, туберкульоз, холера та інші.

Однак є бактерії, що приносять користь людям. Так в травній системі людини живуть бактерії, які сприяють нормальному травленню. А молочнокислі бактерії здавна використовуються людьми для виробництва молочнокислих продуктів – сирів, йогурту, кефіру тощо При квашенні овочів і виробництві оцту бактерії також грають важливу роль.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Бактерії – коротка інформація