Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох. РМ. Гамлет – вічний образ світової літератури – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання фінальних подій трагедії В. Шекспіра “Гамлет” і їх значення; розуміння образу Гамлета як вічного образу світової літератури та філософських проблем, порушених у п’єсі; уміння встановлювати міжлітературні зв’язки; уміння висловлювати свою точку зору; творчі здібності, логічне мислення; уміння співпереживати, співчувати; повагу до мислячої людини; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в групі; інформаційну: навички роботи із джерелами інформації; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання: портрети В. Шекспіра, видання його творів, ілюстрації до них; роздавальний матеріал; тексти поезій В. С. Висоцького, Дж. Донна.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа “Так – ні” (робота в парах)

– Клавдій відправляє Гамлета до Норвегії із листом.

– Розенкранца й Гільденстерна визволили пірати.

– Офелія втратила розум через смерть батька та брата.

– Лаерт повернувся із Франції, щоб помститися за смерть сестри.

– Король підмовляє Лаерта змастити клинок отрутою.

– Клавдій тричі організує вбивство Гамлета.

– Королева наливає отруту в кубок із вином.

– Гамлет загинув від руки Клавдія.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Трагедія “Гамлет, принц данський” відзначається винятковою глибиною і складністю. Не випадково їй присвячено тисячі наукових досліджень. Поглиблений соціально-психологічний і художній сенс трагедії проявляється в утвердженні необхідності боротьби проти зла, у граничному обуренні проти всього, що спотворює природу людини, позбавляючи її істинної людяності. Але трагедія також проникнута роздумами про причини зародження зла в людях.

2. Евристична бесіда

· Яка справжня причина заслання принца Гамлета до Англії? (Король боїться Гамлета, розуміє, що Гамлетові відомо про його злочин і пасинок здатний на помсту або розголошення правди про смерть свого батька. Смерть Полонія – лише привід для заслання, що свідчить про небезпечність “божевільного” Гамлета.)

· Як король вирішив убезпечити себе від племінника? (Клавдій написав листа, через який Гамлета в Англії мали вбити.)

· Що врятувало Гамлета? (Його розум і випадок.)

3. Практична робота

· Запишіть імена героїв трагедії, які загинули. (Гамлет, королева, король, Полоній, Офелія, Лаерт, Розенкранц, Гільденстерн.)

· Створіть ланцюжок імен героїв у хронологічній послідовності їхньої загибелі.

· Чи мав рацію Гамлет, коли довго розмірковував, перш ніж зважитися на вбивство? (Так, адже один злочин обов’‎язково потягне за собою інші. Смерть батька Гамлета стала початком ланцюга з дев’‎яти смертей.)

4. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Якби ви мали змогу врятувати від смерті будь-кого з цих героїв, кого б ви урятували й чому?

· Які пороки втілюють герої трагедії? (Полоній – підлабузництво, лицемірство; Офелія – інфантильність, неспроможність боротися за своє кохання, слабкість; розенкранц і Гільденстерн – підлабузництво, зрадництво; королева – слабкість, легковажність, зрадництво; король – підступність, зрадництво, здатність на вбивство; Лаерт – підступність, запальність.)

5. Аналіз образу героя літературного твору

1) Усне словесне малювання

· Опишіть, яким ви уявляєте принца Гамлета.

2) Творче завдання (робота в групах)

· Якби вам довелося створювати скульптуру Гамлета, якою б вона була? Опишіть позу, погляд, одяг, решту деталей.

3) Аналізування поетичних творів

Учитель. Загадку трагедії “Гамлет” намагались розгадати не лише літературознавці чотирьох століть. Поети й письменники також не залишалися байдужими, намагаючись інтерпретувати образи й події шекспірівської трагедії сьогодні саме їхні твори допоможуть нам поміркувати над неоднозначним образом Гамлета.

(Учитель декламує поезію В. С. Висоцького “мой Гамлет” мовою оригіналу.)

· Знайдіть у поезії “Мой Гамлет” рядки, що розповідають про життя героя до смерті батька.

· Як змінюються погляди на життя Гамлета після смерті короля? (Гамлет переживає розчарування в людях, у навколишньому світі. Переживши зраду близьких людей, смерть батька, Гамлет не відчуває бажання жити. Більше ніщо його не тримає у цьому світі. тільки почуття обов’‎язку змушує героя думати не лише про особисту помсту, а й про відновлення справедливості, морального очищення суспільства.) Зачитайте рядки з твору Висоцького, що коментують цей стан героя.

· Послухайте фрагмент вірша. Визначте, про який час пише поет.

И в философии царит сомненье,

Погас огонь, осталось только тленье,

Пропали солнце и земля, и где

Тот ум, что нам помочь бы мог в беде;

Распалось все, ни в чем порядка нет.

· Це вірші сучасника Шекспіра – Джона Донна, написані 1611 року. У яких словах Гамлета втілено таку саму думку? (“Звихнувся час… О доле зла моя! / Чому його направить мушу я?”; “Данія – тюрма… І прекрасна”; “Прогнило щось у данськім королівстві”.)

· Порівняйте монологи Клавдія (після вистави) та Гамлета “Чи бути, чи не бути?”. Про що розмірковують герої? (Клавдій стривожений через скоєне ним убивство, але не може розкаятися і не хоче втрачати владу, здобуту страшною ціною. Це – думки правителя цілої держави, який повинен бути зразком для своїх підданих. А принц розмірковує про недоліки суспільного життя, аморальність людей та думає про те, як це можна змінити.)

Висновок. Гамлет відчуває відповідальність не лише за свою родину, а й за долю данського королівства. Однак, щоб “діяти”, йому потрібно скоїти вбивство, покарати злочинця. Гамлет, який навчався у Віттенберзькому університеті, що був осередком прогресивних поглядів, є гуманістом, людиною доби Відродження. Для нього скоїти убивство означає самому стати убивцею, злочинцем.

Тож його вимога до Гораціо розповісти історію Гамлета людям невипадкова. Він прагне, щоб не йшли його шляхом – шляхом помсти.

Гамлетові важливо, щоб нащадки знали: він боровся не за владу, а за справедливість у цьому світі.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Інтерактивна вправа “займи позицію” (робота в групах)

· Образ Гамлета дістав різні оцінки, іноді полярні. Наприклад, І. С. Тургенєв вважав, що Гамлет “Весь живе для самого себе, він егоїст, він скептик, і постійно вовтузиться й носиться із самим собою”. Й. В. Гете, навпаки, переконаний, що Гамлет – “Прекрасна, чиста, благородна, високоморальна людина”. Пристаньте до однієї з трьох груп: 1-ша група – правильна думка Тургенєва, 2-га – правильна думка Гете, 3-тя – не визначився. Аргументуйте свою позицію. Якщо під час дискусії ви зміните думку, то перейдіть до відповідної групи, пояснивши, який і чий аргумент вас переконав.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Завершальне слово вчителя

– Трагедію “Гамлет” називають філософською, тому що в ній порушено проблеми, пов’‎язані з основами людського буття. Сукупність проблем у творі називають Проблематикою. Визначмо проблеми, порушені автором у трагедії.

Проблема життя та смерті є лейтмотивом усієї п’‎єси. Багато героїв твору помирають, майже всі вони розмірковують про смерть та життя. Важливим моментом для усвідомлення швидкоплинності людського життя є сцени на кладовищі.

Проблема боротьби й бездіяльності. Що краще: змиритися чи боротися зі злом? А чи буває добро з кулаками? Чи не перетворюється воно в цей час на зло? Більше питань, ніж відповідей

Проблема любові та зради. Зрада – поняття, що присутнє у п’‎єсі майже постійно на зрадників та шпигунів перетворюються навіть близькі для Гамлета люди. Чому королева зраджує пам’‎ять батька Гамлета, Офелія – Гамлета, Клавдій – брата, Розенкранц і Гільденстерн – друга? Зрозумілим є одне: справжня любов і зрада – несумісні.

2. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Найцікавішим для мене сьогодні було…”.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти сенкан “Трагедія “Гамлет”” (варіант І) або “Гамлет” (варіант ІІ). Написати твір “У чому трагедія Гамлета?”. Підготуватися до контрольної роботи за темами “Вступ Оригінальна й перекладна література в сучасному світі”, “Золоті сторінки далеких епох”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Багатогранність шекспірівських характерів. Відкритість твору в часі, його рецепція та інтерпретації за наступних епох. РМ. Гамлет – вічний образ світової літератури – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ