БАЧИШ МІЖ ТРАВ ЗЕЛЕНИХ – Володимир Підпалин (1936-1973) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

* * *

…Бачиш

Між трав зелених,

Як грудочки,

Пташенята…

Станьмо ось тут навшпиньки

Спокій їх берегти.

Може,

Не зможу батьком –

Стану їм старшим братом;

Будь їм,

Маленьким сірим,

Просто сестрою ти…

Кажеш,

Що не зумієм,

Не маєм любові й хисту…

Що ти?!

А руки?! Серце?!

Куди заховати їх?!

Яструб-розбійник свисне

Раптом над беззахисними,

Ляже на нашу совість

За нашу байдужість

Гріх…

Треба в житті любити

Гаряче і багато:

Сонце,

Дощі зернисті,

Дороги в пилу,

Траву!

…Бачиш:

В гнізді малому,

Як грудочки,

Пташенята,

Немічні ще,

Невміло ворушаться

І живуть!..

1963

Аналізуємо художній твір

1. Яке враження справила на вас поезія Володимира Підпалого “…Бачиш: між трав зелених.”? Визначте ключовий образ цієї поезії.

2. Яким є авторське ставлення до природи?

3. До чого закликає автор своїх читачів?

4. Яке алегоричне значення має образ пташенят?

5. У чому полягає філософський зміст твору?

Читаємо виразно

6. Зверніть увагу на особливості строфічної організації вірша. Поміркуйте, які особливості можна передати за допомогою засобів виразного читання. Підготуйте виразне читання твору.

Виявляємо творчі здібності

7. Уявіть себе режисером-постановником літературно-музичної композиції за творами Володимира Підпалого. Опишіть музику, яка, на вашу думку, налаштувала б глядачів на сприйняття цього твору поета.

МАЛЮНОК ІЗ НАТУРИ

В образотворчому мистецтві етюдом називається підготовчий малюнок до майбутнього твору. На відміну від живописного, літературний етюд є явищем цілком самодостатнім. Найчастіше це невелика лірична поезія, у якій подаються безпосередні враження від навколишньої дійсності. “Зимовий етюд” Володимира Підпалого – якраз такий твір.

На початку цього вірша послідовно, немов з окремих частинок-штрихів, оформлюється загальна картина зимового вечора: туман, іній, холодна льодинка… Але ліричний герой сприймає цей звичайний вечір як щось виняткове й небуденне. Його душу наповнює радісне піднесення, навіяне красою рідної України. Воно образно виражається у грі слів: “вечір, мов казка” і “казка, як вечір”. Зі звичайного цей зимовий вечір перетворюється на казковий – коли все довкола стає загадковим, а герой сповнений передчуттям дива.

Не випадково в другій частині твору перед нами постає жива, немов справді казкова, картина природи. Серед використаних автором художніх засобів переважає персоніфікація. Цей засіб не лише сприяє поетичному олюдненню довкілля: “місто дихає у степи”, “все насторожене”, “Україна заслухалась і не спить”. Усе, що помічає ліричний герой, живе в єдиному злагодженому ритмі, складаючи разом привабливий одухотворений образ Батьківщини.

Володимирська гірка взимку (С. Шишко, 1957)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

БАЧИШ МІЖ ТРАВ ЗЕЛЕНИХ – Володимир Підпалин (1936-1973) – СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ