Б. Грінченко Сам собі пан – маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання – ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА

Мета: ознайомитися зі змістом оповідання, схарактеризувати образ головного героя; розкрити ідейний зміст твору; допомогти учням усвідомити своє ставлення до важливості почуття власної гідності кожної людини, незалежно від майнового і соціального стану; визначити місце письменника в історії української літератури; виховувати почуття поваги до інших людей, почуття власної гідності, необхідність бути уважним до ближнього.

Теорія літератури: поглиблення відомостей про оповідання, засоби типізації.

Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка його творів.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Пригадайте ознаки реалізму. Доведіть, що оповідання “Без хліба” – реалістичний твір.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя. В українській літературі к. ХІХ – поч. ХХ століття високого рівня розвитку досяг жанр оповідання. Життя швидко змінювалося, і саме оповідання давало можливість письменникам розповісти про ці зміни, показати, як вони впливають на життя усіх верств суспільства, торкатися найрізноманітніших тем і проблем – філософських, психологічних, соціальних, історичних, національних. Оповідання як мобільний жанр давало змогу оперативно виконати замовлення часу, невеликий обсяг сприяв можливості відточити слово, багатогранно виписати образ, зробити його таким, що запам’ятовується, а то й підноситься до рівня символу, знаку доби. Українська література у цей період, на думку О. Білецького, “стає зразу всім: політичною трибуною, публіцистикою, філософією, криком, плачем, стогоном поневоленої народної маси”.

У зображенні сучасної йому дійсності Б. Грінченко – неперевершений майстер-реаліст.

І оповідання “Сам собі пан”, над яким працюватимемо сьогодні, яскравий цьому приклад.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. З’ясування первинних вражень від оповідання. Що схвилювало? чим? Які місця з твору запам’ятались?

2. Робота над змістом твору. Літературний диктант “Так – Ні”

1. Розповідь ведеться від імені третьої особи. (Ні)

2. Добувати панського права вирішив головний герой оповідання Данило. (Так)

3. У Данила було троє дітей – син і дві доньки. (Ні)

4. Герой купує білет у вагон “первого” класу. (Так)

5. У місті Данило хотів сходити до театру. (Так)

6. Білет на концерт у “залі дворянського собранія” коштував три карбованці. (Ні)

7. Данила в залі дворянського собранія заарештували і повели в поліцію. (Так)

8. “Не страшно мені тих поліцейських самих, та страшно тієї ганьби та зневаги”. Ці слова належать оповідачеві. (Ні)

9. Односельчани Данила дізналися про його пригоду від жінки персонажа. (Ні)

10. Данило вміє читати. (Так)

11. Данило інколи їздить до міста у справах громади. (Так)

12. У оповіданні багато діалогів. (Так)

3. Евристична бесіда

Ø Про які часи йдеться в оповіданні “Сам собі пан”?

Ø Чому Данило вирішив “панського права добути”?

Ø Як до його бажання поставилася дружина? Чому?

Ø Як герой почувався у вагоні “первого” класу? У “залі дворянського собранія”?

Ø Знайти в тексті слова, які відображають:

А) ставлення кондуктора до селянина;

Б) ставлення панів до селянина;

В) розмову Данила із солдатом.

Ø Чому Данило не став до кінця відстоювати своє право на повагу своєї людської гідності?

Ø Як ви ставитеся до бажання Данила відстояти своє людське право? Чому інші персонажі – жінка, сусіди – не підтримали Данила і висміяли його?

Ø Чи можемо стверджувати, що тема оповідання – відстоювання своєї людської гідності – актуальна і сьогодні? чи потрібно було б Данилові і сьогодні “добуватися людського права”?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Розкриваємо секрети творчої лабораторії митця. Визначити засоби творення характеру Данила в оповіданні Б. Грінченка “Сам собі пан”. Результати занесіть до таблиці.

Засіб творення характеру

Цитата із твору

Змалювання зовнішності героя (портретна характеристика)

“Високий літній селянин у кудлатій капелюсі, з-під якої блищала пара виразних розумних очей”

У нього товсті робочі пальці

Показ персонажа в діях і вчинках

“Уже не вперше посилає сільська громада до міста клопотатися за одну громадську справу”

Реагування на життєві події

“Що так воно дивно на світі: усі люди, а життя в них неоднакове. От хоч би мужик – одно життя, а пан – зовсім інше”

Індивідуалізація мови

“Матері його ковінька”, “біс його бери”, “один той день, що батько у плахті”, “хвалітони”, “здоровенні патрати” “хортоплян”

Розкриття внутрішнього світу персонажа

“Думка в мене,- нехай собі там хто що хоче, а вже я дознаю, як воно так на світі жити, щоб ніхто тобою не поштурхував, а щоб сам собі пан був!”

“Ну, думаю, голубе, держись цупко, бо тут, гляди, ще дужче завихорить, як на машині в первому класі”

Характеристика, дана героєві іншими персонажами

“Я б такого і не вдав, як Данило – не витримався б. Бо це треба як затятися, то вже щоб і не зрухнутися зі свого”

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Використовуючи метод ПРЕС, спростуйте або погодьтеся із думкою, що “Оповідання “Сам собі пан” – маніфест людської гідності”.

Учень у відповіді використовує такі словесні форми:

□ Я вважаю, що… (Озвучення позиції);

□ Оскільки… (Обгрунтування позиції);

□ Наприклад… (Наведення прикладів);

□ Таким чином… (Підбиття підсумків).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Ø Які прийоми роботи на уроці сподобалися?

Ø Які прийоми хотіли б побачити на наступних уроках?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал уроку за конспектом.

2. Підготувати усне повідомлення про засоби комічного, використані письменником в оповіданні “Сам собі пан”.

3. Творче завдання. Уявіть, що вам як журналісту необхідно взяти інтерв’ю в героя оповідання “Сам собі пан”. Підготуйте питання для розмови з персонажем.

4. Творчій групі підготувати презентацію на тему: “Ідея єдності природи і душевного стану людини у “Весняних сонетах” Б. Грінченка.

5. Завдання для допитливих. Випишіть із тексту твору синоніми (зокрема й текстуальні) до дієслова “іти”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Б. Грінченко Сам собі пан – маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання – ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА