Б. Грінченко Без хліба – морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді не укради в образі селянина Петра; почуття власної гідності маленької людини – образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя – ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА

Мета: ознайомитися зі змістом оповідання, схарактеризувати образи головних героїв; розкрити ідейний зміст твору; розвивати вміння давати власну оцінку вчинкам персонажів; визначити особливості реалістичного письма в розкритті соціальних проблем та душевного стану героїв, місце письменника в історії української літератури; виховувати доброту, необхідність бути уважним до ближнього.

Теорія літератури: поглиблення відомостей про оповідання.

Обладнання: портрет письменника, книжкова виставка його творів, текст оповідання “Без хліба”.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

2. Бесіда

Ø Чи можемо ми схарактеризувати життя Б. Грінченка як подвижницьке?

Ø Яку роль відіграв Б. Грінченко у громадсько-політичному житті України?

Ø Як ви розумієте висловлювання про Б. Грінченка “Більше працював, ніж жив”? Думку аргументуйте прикладами із життя письменника.

Ø Чи може така особистість, як Б. Грінченко, стати взірцем для сучасної молоді?

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Як і більшість українських письменників, Б. Грінченко у своїх прозових творах часто звертався до теми села, зображував життя простого народу. А знав він його дуже добре. Склавши іспити на звання народного вчителя, молодий педагог протягом 10 років працював у селах. А оскільки крамольного вчителя довго ніде не тримали, то йому доводилося досить часто переїжджати з одного села до іншого.

Тож і не дивно, що оповідання Бориса Грінченка виявили грунтовну обізнаність автора з життям і психологією українського селянина. Пересвідчитися в цьому нам допоможе робота над змістом оповідання “Без хліба”.

2. Згадайте! Теорія літератури

Оповідання – невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному (рідко кількох) епізоді з життя одного (іноді кількох) персонажа.

Чи можемо ми стверджувати, що твір “Без хліба” – оповідання?

3. Робота над змістом оповідання “Без хліба”. Виразне читання учнями епізодів, які найбільше вразили

4. Евристична бесіда

Ø Які проблеми порушує Б. Грінченко в оповіданні “Без хліба”? (Поведінки людини на межі вибору; необхідності дотримання моральних заповідей; любові і взаєморозуміння; збереження власної гідності; мудрості у вирішенні долі іншої людини.)

Ø На скільки частин композиційно можна поділити оповідання? Про що розповідається в кожній з них?

Ø Що ми дізнаємося з твору про життя селянської родини? які портретні деталі свідчать про бідність та злиденність сім’ї? (“У Петра одежа – лата на латі”; “стоїть біля порогу та шапку драну в руках мне”; “у їх тільки й було худоби, що теличка, та й та недавно здохла”; “сьогодні й крихти в роті не було і борошна нема…”; “прядива не було цього року – сіяти не мали де, так чуже брала від повісма”.)

Ø Визначте тему та основну думку твору. (Тема: розповідь про безрадісне злиденне життя селянської родини, показ поведінки персонажів, які опинилися на межі вибору. Основна думка: утвердження моральної чистоти як основи щасливого та гармонійного життя.)

Ø Простежте, як змінюється настрій персонажа, його емоційний стан та стосунки в сім’ї за період дозрівання думки про крадіжку та до моменту каяття перед громадою. Результати оформіть у вигляді таблиці.

Епізод життя

Настрій персонажа, його емоційний стан, риса характеру, стосунки в родині

“Петрові самому дитячий плач мов ножем серце краяв”

Вболівання за сім’ю, за долю дитини

“…як подума про це, подума, що тоді в його дома і жінка, й дитина голодні сидітимуть, так дух йому перехопить, і не вимовить він нічого, тільки стоїть біля порогу та шапку драну в руках мне”

Готовність забути про почуття власної гідності заради родини

“Піду та й украду”,- думав він, і йому не здавалося, що він погано робить, бо він просто забув про це, неначебто про це й думати не було чого. Спокійно та сміливо йшов, нічого не лякаючись”

Доведений до відчаю, не бачить іншого виходу

Глянув на неї (на Горпину) Петро,- така вона змучена, зовсім змарніла. Так жалко йому стало її

Вболівання за дружину, любов, страждання від неможливості забезпечити Горпину всім необхідним

???

???

???

???

Ø Прокоментуйте поведінку Горпини. Чи можемо ми стверджувати, що вона дала мовчазну згоду на вчинок чоловіка? Думку вмотивуйте.

Ø Як почувався після крадіжки зерна з гамазеїв Петро? Що його найбільше гнітило? Чому?

Ø Чи був у персонажа інший вихід? Що б йому порадили ви?

Ø Чим можна вмотивувати мовчання Горпини і її осуд вчинку Петра?

Ø Як характеризує героя його рішення покаятися перед громадою?

Ø Як ви думаєте, чому громада вступилася за Петра?

Ø Як ви вважаєте, чи тільки перед Петром стояла потреба вибору, як діяти і жити далі?

Ø Якщо життєві обставини ще раз штовхатимуть Петра на крадіжку, чи піде він на це? Думку вмотивуйте.

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

Аналіз творчої лабораторії митця. Робота в групах

I група

Дослідити особливості реалістичного письма в розкритті соціальних проблем та душевного стану героя у творі “Без хліба”.

II група

Указати художні засоби вираження психології героя та соціальних проблем у творі “Без хліба”.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Укласти таблицю: “герої оповідання Б. Грінченка “Без хліба”. провідні риси їхніх характерів”

(Наприклад, Петро – люблячий, турботливий, готовий заради родини піти на злочин, уміє визнавати свою провину, …

Горпина – носій етичних чеснот, турботлива, любляча, має почуття власної гідності, вразлива,..

Староста – байдужий, черствий, …

Громада – мудра, розуміюча, готова підтримати, …)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

□ Оповідання примушує замислитися над…

□ Я вважаю, що героїня твору…

□ Я задоволений, що…

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити матеріал уроку за конспектом.

2. Прочитати оповідання Б. Грінченка “Сам собі пан”.

3. “Заглянь у душу персонажа”.

Робота творчого характеру. Складіть уявний діалог Петра зі своєю совістю напередодні крадіжки.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Б. Грінченко Без хліба – морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді не укради в образі селянина Петра; почуття власної гідності маленької людини – образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя – ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА