Авторське мовлення

Авторське мовлення – на відміну від мовлення літературних персонажів чи дійових осіб (власне прямого мовлення) – текст, в якому автор безпосередньо характеризує зображувані події та відповідні образи. У більшості епічних та ліро-епічних творів авторське мовлення здійснюється від третьої особи, іноді – від першої (оповідання Марка Вовчка). У драматичних творах авторське мовлення зводиться до ремарок, часто досить красномовних, як у п’єсах М. Куліша. Ліричні відступи, опосередковано пов’язані з сюжетом та вчинками персонажів, вважаються своєрідною формою авторського мовлення (“Зачарована Десна” О. Довженка, “Зорі й оселедці”, “На ясні зорі” В. МІняйла та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Авторське мовлення