Астрономія: зв’язок з іншими науками

Астрономія – наука, що вивчає різноманітні небесні об’єкти з метою їх дослідження та пізнання навколишнього світу і всієї величезної Всесвіту.

Астрономія є природно-науковою дисципліною, і як багато інших героїв науки вона пов’язана з іншими областями знань.

Ми розглянемо зв’язок астрономії з такими дисциплінами як:

    Філософія Математика Фізика Історія
Астрономія і філософія

З самого моменту зародження людської цивілізації багатьох людей цікавила проблема походження і зародження всього сущого. Так зароджувалися перші зачатки філософії, науки, що вивчала в давнину все, що оточувало людини. Саме з цієї науки і вийшли пізніше такі дисципліни як астрономія, математика, фізика.

У філософії, особливо античної, грецької, були широко представлені погляди на походження і розвиток Всесвіту. Також в рамках давньогрецької філософії велися перші астрономічні спостереження.

Нам відомі імена таких філософів як Геракліт, Фалес, Демокріт, Аристотель, Аристарх Самоський, Ератосфен, Клавдій Птолемей і багато інших, які розвивали уявлення про навколишній світ і займалися першими спостереженнями за зоряне небо.

Згодом, після настання і перемоги християнства в Європі, а ісламу в країнах Близького Сходу, Центральної Азії та північної Африки, філософія та астрономічні дослідження стали розглядатися як невід’ємні частини богослов’я.

Але якщо в Європі сталася втрата знань, утвердилася прихильність буквальному тлумаченню біблійної розповіді про створення світу, то в світі ісламу перші століття йшло накопичення і осмислення знань античних авторів, а також розробка нових теорій про світ зірок.

Поступово, разом з розвитком науки, ремесел, техніки і поширенням друкарства і грамотності в Європі відбувається виділення астрономії як окремої дисципліни.

При цьому астрономія зберігала і зберігає безпосередній зв’язок з філософією. Оскільки одна з частин астрономії – це космологія, дисципліна, яка відповідає на цілком філософські питання про походження Всесвіту і всього сущого, і майбутнього нашого світу.

Астрономія і математика

Знання астрономії та математики важливо для обчислення координат небесних тіл або будь-якої точки на Землі.

Потреба у визначенні місця розташування існувала ще в далекому минулому, коли купцям і мандрівникам потрібно уточнити власне місце розташування в море, в степу або горах.

Координатами є числове або буквене позначення місця розташування об’єкта.

Що б дізнатися власні координати на місцевості необхідно знати широту і довготу. Так ми встановимо географічні координати.

Математиками була розроблена спеціальна модель за допомогою, якої можна описати розташування будь-якої точки в просторі. Така модель отримала назву система координат.

В астрономії така система використовується для встановлення і опису місця розташування потрібної точки на небосхилі. Результатом застосування такого методу опису координат стали численні відкриття, що послідували в результаті розвитку астрономічних знань.

Уже в давнину античні вчені використовували широту і довготу для визначення тієї чи іншої географічної точки. Однак, систему координат в її нинішньому вигляді створив французький вчений Рене Декарт.

У наш час величезну роль в справі визначення координат грають системи ГЛОНАС (Глобальна Навігаційна Система) і “GPS” (від англійської абревіатури “Global Position System).

Відзначимо, що для точного визначення координат космічних тіл і об’єктів створені спеціальні астрономічні каталоги. Дані каталоги представляють собою список потрібних астрономічних об’єктів, в яких описана їх система координат і руху, співвіднесені до однієї системи.

Таким чином, астрономічні каталоги виконують функцію фіксірованіясістем координат на небесній сфері і можуть зберігати цю систему протягом якогось проміжку часу.

Астрономія і фізика

Ці дисципліни також є тісно пов’язаними. Астрономи, спостерігаючи космічний простір і астрономічні об’єкти, постачають фізикам нові завдання для вирішення. В результаті фізика визначає особливості будови, природу, походження і властивості тих чи інших об’єктів і космічних явищ.

Прикладом зв’язку фізики і астрономії є роботи таких відомих вчених як Галілео Галілей та Ісаак Ньютон.

В результаті тісної взаємодії фізики і астрономії, на їх стику з’явилася така дисципліна як астрофізика.

Відзначимо, що така відома теорія як теорія відносності Альберта Ейнштейна, була доведена астрономічними методами спостереження. І заслуга в цьому в основному належить американському астроному Едвіну Хабблу.

Ще одним прикладом міждисциплінарного синтезу є такий предмет як нейтринна астрономія.

За допомогою даної дисципліни, можливо, дізнаватися про процеси, які відбуваються в глибині досліджуваних космічних тіл. Прикладом служить вивчення надр нашого світила – Сонця.

Ця дисципліна з’явилася в результаті успіхів вчених-фізиків у дослідженні атомних ядер і елементарних частинок.

Астрономія і історія

На перший погляд може здатися дивним, як можуть бути пов’язані такі різні дисципліни. Однак, для історичної науки бувають вкрай важливі астрономічні дані та спостереження.

За допомогою астрономічних даних отриманих, як з давніх документів, так і шляхом спостережень і обчислень, можна відновити і реконструювати події минулих століть, що канули в Лету.

Однак, намагаючись відновити хронологію давнини, необхідно враховувати такі особливості літочислення в минулому. До таких особливостей слід віднести наступні моменти:

    Літочислення в античні так і в давніші часи було лінійним, а циклічним. Тобто рахунок вівся в основному по роках правління владики. З приходом нового правителя рахунок років обнуляє і починався заново. Також календар міг бути місячним або сонячним. Дійшли ж до нас астрономічні спостереження древніх греків, китайців, шумерів і т. Д.

Дозволяють звести воєдино часто розрізнені дані про час подій, що відбувалися в стародавній історії.

Таким чином, виходить, що фальсифікувати давню історію неможливо, оскільки різні джерела описую часом одні й ті ж як астрономічні, так і історичні події.

До того кожен документ є пам’ятником свого часу і написаний на мові діалекті тієї епохи і конкретного історичного регіону.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Астрономія: зв’язок з іншими науками