Античні наукові пояснення походження людини

Біля витоків раціоналістичного осмислення культури як творчої діяльності людини стояв видатний античний мудрець Сократ (469-399 рр. До Р. Х.). Вплив, зроблений їм на розвиток таких сфер культурного життя людства як моральна філософія або етика, діалектика, політичні та правові вчення, релігія і т. д. відчувається до наших днів. У центрі сократовской думки – тема людини, проблема життя і смерті, добра і зла, чеснот і вад, права і боргу, свободи і відповідальності. Сократ найбільше прагнув збагнути внутрішню закономірність людської діяльності. Щире пізнання, як його розумів Сократ, покликане дати людині вірні орієнтири для його повсякденному житті.
Сократ надавав великого значення розумною і доброчесного життя. Він говорив: “Боги вклали в нас розум, за допомогою якого ми судимо про предмети відчуття, дізнаємося, що і як корисно, і взагалі, придумуємо кошти насолоджуватися корисним і уникати шкідливого” 32. Етико-політичні та культурні погляди Сократа представляли собою своєрідний підсумок попереднього розвитку давньогрецької думки і разом з тим послужили вихідним пунктом її подальшого руху до етико-політичним і культурологічним концепціям Платона, Аристотеля і Демократа.33
У Стародавньому Римі наприкінці республіканського періоду, також як свого часу в Греції, набула поширення природно-раціоналістична ідея пояснення походження людини, людського суспільства і культури. Видатним послідовником Демокріта і Епікура був римський поет, філософ і просвітитель Тіт Лукрецій Кар (99-55 рр. До Р. Х.). Повністю збереглася до нашого часу його поема “Про природу речей” – найцінніший пам’ятник тодішньої філософсько-культурологічної мислі.34
Поет, спочатку, реалістично описував безладне життя первісних людей, лише недавно виділилися з первісного тваринного стану. Лукрецій Кар послідовно показує, як поступово змінювалася і удосконалювалася життя людей, пояснює причини виникнення соціальних якостей у взаєминах між ними і походження мови. Велике значення поет надавав знайомству людей з вогнем, поясненню походження багатства і бідності, виникненню чвар і смути в суспільстві. Подолання смут, як вважає Лукрецій Кар, стало можливим за допомогою установи обрання влади та впровадження права, встановлення богослужіння та будівництва храмів.
Вельми серйозне значення в справі розвитку людського суспільства Лукрецій Кар надавав знайомству людей з металами, особливо з залізом і виникненню ремесел.
Завершує поет свою поему описом виникнення мистецтва і становлення цивілізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Античні наукові пояснення походження людини