Антична культура

Антична культура – культура Стародавньої Греції та Риму з початку I тисячоліття до н. е. до кінця V ст. н. е. Ця назва з’явилася в епоху Відродження.

V-IV ст. до н. е. були часом розквіту грецької (еллінської) культури. У містах Греції існували школи. Їх зобов’язані були відвідувати сини всіх вільних греків, які досягли семирічного віку. Тут вони навчалися читання, рахунку, письма, музиці.

Центрами давньогрецької науки були міста Іонії, розташовані на східному узбережжі Егейського моря. Грецький мислитель Демокріт, який жив в Афінах, вперше висловив думку про те, що весь світ складається з атомів – найдрібніших частинок.

Аристотель в IV ст. до н. е. всі накопичені знання розділив на окремі галузі, тим самим поклавши початок сучасній системі наук. Відомим грецьким ученим був історик Геродот, який жив у V ст. до н. е.

Він написав історію греко-перських воєн, в якій розповів про народи, які брали в ній участь. Його “Історія” стала важливим джерелом знань про народи Передньої Азії, Єгипту та Причорномор’я.

Високого рівня мистецтво Давньої Греції досягло в архітектурі та скульптурі. Греки побудували в містах красиві храми, інші громадські споруди. Грецький храм мав форму прямокутника. З усіх боків його оточували ряди колон – портики.

Оформлення храму було підпорядковане строгому порядку, який називався ордером. Грецькі дому та площі були прикрашені своїми статуями. Їх відливали з бронзи, вирізали з дерева, висікали з мармуру. Грецькі скульптори першими навчилися передавати рух людського тіла.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Антична культура