Англійське Просвітництво

Ідеї ​​Просвітництва, зрозуміло, не могли з’явитися відразу і всюди. І цілком природно, що насамперед вони почали пробивати собі дорогу в Англії – країні найбільш древніх і міцних політичних традицій, передовий і розвиненої економіки. Біля витоків англійського Просвітництва стояли видатні мислителі, насамперед Джон Локк (1632-1704) і Томас Гоббс (1588-1679). Локк в роки реставрації Стюартів утік з Англії в Голландію і повернувся на батьківщину лише після “Славної революції” 1688 У своїх працях він обгрунтував три природних, невідчужуваних права кожної людини – право на життя, на свободу і на володіння власністю. Локк вважав, що для забезпечення цих прав люди укладають суспільний договір і ввіряють державі охорону своїх прав і свобод. Ідеал такої держави він бачив у конституційній монархії. Саме така монархія остаточно оформилася в Англії після перемоги “Славної революції”.

А ось Гоббс, також виїхав з Англії в Голландію, по-іншому викладав поняття суспільного договору. На його думку, люди свідомо відмовляються від своїх прав на користь держави, довіряючи йому свої долі, у всьому покладаючись на мудрість і відповідальність державної влади. Ідеал такої влади Гоббс бачив в нічим не обмеженої монархії, яка найкращим чином зможе охоронити державу і народ від бур і потрясінь.
Локк же вважав, що народ, уклавши суспільний договір, повинен мати право контролювати будь-яку владу. І якщо вона зазіхає на інтереси народу, порушує його права або просто слабка і безсила, то народ має повне право змінити або навіть повалити таку владу. Цю найважливішу ідею пізніше розвинули французькі просвітителі, а в кінці XVIII ст. вона була здійснена на практиці – спочатку в ході Американської, а потім – Французької революцій.

В основі навчань англійських та інших просвітителів лежав раціоналізм – ідея переважання, торжества розуму в думках і вчинках людей. Вік Просвітництва не випадково називають ще й століттям розуму. Історія все переконливіше показувала, що тільки думка і розум людини можуть бути мірилом всіх вже доконаних і майбутніх змін. Теорія суспільного договору не просто ставила під сумнів божественне походження королівської влади – вона ще й стверджувала демократичну ідею верховенства народу, його розуму над будь-якою владою і законами.
Думка про верховенство, всесилля людини та її розуму пронизувала не тільки соціальні вчення епохи Просвітництва. Вона знаходила відображення в досягненнях науки і техніки, про які ви вже знаєте. Ця думка чітко відчувалася в живописі та архітектурі століття Просвітництва, в його літературі та музиці. Навіть у таких добре відомих вам творах, як “Робінзон Крузо” і “Мандри Гуллівера”, панує ця думка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Англійське Просвітництво