Аналізатори нюху і смаку

Рецептори, дратує хімічними речовинами, філогенетично найбільш древні. У тварин, що живуть у воді, головним чином у безхребетних, неможливо встановити різницю між органами нюху і смаку. І ті й інші дратуються хімічними речовинами, розчиненими у воді.

Різниця в роздратуванні органів нюху і смаку у тварин, у яких вони диференційовані, полягає в тому, що рецептори нюху дратуються газоподібними речовинами, а рецептори смаку – речовинами, розчиненими у воді.

Внаслідок прямоходіння роль нюхових рецепторів людини значно менше, ніж у тварин. У людини нюх має істотне значення для визначення складу їжі і вдихуваного повітря. У тварин нюх виконує велику роль, ніж у людини, і сприяє виявленню і визначенню характеру їжі, виявленню самки та інших тварин, а також людей. У людини 10-60 млн. нюхових клітин, у собаки – 125-225. Нюх людини в 10 тисяч разів слабкіше, ніж у собаки. Нюхова поверхню носа людини 5-10 см2.
На поверхні кожної нюхової клітини багато циліндричних виростів цитоплазми, видимих тільки під електронним мікроскопом. Вони збільшують нюхову поверхню людини в 100-150 разів. Нюхові клітини розташовуються осторонь від дихального шляху. Тому повітря, що містить пахучі речовини, при звичайному диханні проникає до них повільно, шляхом дифузії, а при прискореному диханні – швидко. При звичайному диханні для порушення кожної нюхової клітини людини потрібно не більше 8 малих органічних молекул, а для нюхового відчуття не менше 40. Пахучі речовини проникають також через хоани в носову порожнину з ротової порожнини при видиху і під час їжі. Деякі пахучі речовини подразнюють не тільки нюхові клітини, але і закінчення трійчастого нерва, що викликає рефлекси з боку органів дихання (чхання, зупинку дихання тощо). Деякі речовини, наприклад гвоздика, є чисто нюховими, а інші, наприклад аміак, ефір, діють і на закінчення трійчастого нерва.
Розрізняють 7-9 основних запахів, що виникають при контакті (адсорбції) молекул пахучої речовини з нюховим епітелієм. Невідомо, що дратує нюховий епітелій: форма, маса, хімічний склад молекул і їх концентрація у воді.

Для запаху, який ми сприймаємо, мають значення особливі рецепторні ділянки нюхових клітин; ймовірно, молекули пахучих речовин розчиняються в секреті залоз нюхової області. Припускають, що в нюхових рецепторах є 4 групи ферментів і запах речовини обумовлений групою ферментів, з якою воно взаємодіє.

Розлад нюху (аносмия) буває як при ураженнях периферичних нюхових рецепторів, так і при порушеннях цілості або функції нюхових нервів або нюхового аналізатора в головному мозку.
Смакові відчуття, що визначають якість їжі, викликаються роздратуванням спеціальних рецепторів, розташованих у людини головним чином на кінчику, краях і корені мови, а також на бічній і задній поверхнях м’якого піднебіння, на задній стінці глотки і задньої поверхні надгортанника і голосових зв’язок. На середині мови і на його нижній поверхні, на слизовій оболонці щік і губ, на яснах і на твердому піднебінні смакових рецепторів немає.

Рецептори смаку – особливі нейроепітеліальние освіти – смакові нирки. У людини 9-10 тис. смакових нирок, в кожній 10-15 рецепторних клітин, забезпечених волосками, що виходять через пори нирки. З кожної нирки виходять 2-3 аферентних нервових волокна, що контактують з рецепторними клітинами.
Розрізняють чотири основних смакових відчуття: гірке, солодке, кисле і солоне. Кожне з цих відчуттів викликається роздратуванням особливих рецепторів. Відчуття солодкого виникає при подразненні кінчика язика, кислого і солоного – при подразненні країв мови, гіркого і солоного – при подразненні кореня язика. Для появи смакового відчуття необхідно розчинення відповідних речовин в слині або воді. Велике значення має концентрація смакового речовини. При зменшенні концентрації смакове відчуття поступово зникає. Концентрації, необхідні для отримання граничного смакового відчуття, і швидкість появи смакового відчуття неоднакові для різних речовин.

Порогова концентрація смаку для розчину NaCI близько 0,01-0,05%.
Швидше за все настає відчуття солоного, потім солодкого, кислого і гіркого. Найбільше післядія притаманне відчуттям кислого і гіркого. Оптимальна для сприйняття смаку температура розчину від 10 до 35 ° С. Гаряча та холодна вода знижує смакові відчуття. При дії постійного електричного струму в області анода виникає відчуття кислого, а в області катода – відчуття лугу.
При дослідженні смаку різними хімічними подразниками можна виявити ділянки, при подразненні яких виходить відчуття одного тільки роду: або солодкого, або кислого, або гіркого, або солоного.
Однак є рецептори, що дають при подразненні два або три види смакових відчуттів. Смакові відчуття зазвичай супроводжуються нюховими, а також дотикальними, температурними, а іноді і больовими відчуттями, викликаними роздратуванням відповідних рецепторів.
Смакові відчуття різні в різних людей, і у кожної людини вони коливаються залежно від стану нервової системи та організму.

Електрофізіологічними дослідженнями доведено, що у жаб, курчат, голубів, котів, собак, свиней, мавп (макак-резусів) при дії води на смакові рецептори з’являються потенціали, а у щурів і людей ця реакція відсутня. У реакції різних тварин на різноманітні смакові подразники існують значні видові відмінності.
Розлад смаку (агейзія) буває як при ураженнях смакових рецепторів, так і при порушеннях цілості або функції язичного (передні дві третини язика) і язикоглоткового (задня третина язика) нервів, в яких проходять аферентні волокна від смакових рецепторів до області смакового аналізатора в головному мозку. В останньому випадку смак розбудовується і на протилежній стороні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналізатори нюху і смаку