Аналіз виконання бюджетів

Бюджет – це план діяльності підприємства, що представляє собою пов’язаний набір фінансових (активи, власний капітал, доходи і витрати і т. д.) і / або натуральних (обсяг виробленої продукції, наданих послуг та ін.) Економічних показників діяльності компанії, пов’язаних з виконанням конкретних фінансових і операційних завдань.

Для порівняння фактичних витрат із запланованими використовується гнучкий бюджет. Показуючи окремо постійні і змінні витрати, він сприяє підстроювання бюджету до необхідного на даний момент рівню ділової активності. Використовувати гнучкий бюджет можна як в передплановому, так і в послеплановом періоді. При [[планування | планування, пропонуючи різні варіанти, він допомагає вибрати оптимальний обсяг продажів або виробництва, при аналізі в послеплановом періоді – оцінити фактичні результати.

Гнучкий бюджет = Змінні витрати на одиницю х Кількість вироблених одиниць + бюджетні постійні витрати.

Відхилення

Виявлення відхилень, тобто різниці між запланованими витратами і фактичними, є постійною турботою керівників, відповідальних за виробництво і продаж товарів, оскільки саме визначення відхилень і аналіз причин цього явища допомагає виявити області ефективності або неефективності всієї діяльності або окремих областей і функцій організації.

Поняття перевитрати

На практиці доводиться часто стикатися з поняттям перевитрати, тобто перевищенням фактичних витрат над запланованим. Це може бути абсолютний і відносний перевитрати.

Абсолютний перевитрата характеризує збільшення фактичних витрат порівняно зі встановленою нормою незалежно від виконання планового завдання з виробництва продукції (робіт, послуг).

Відносний же показник враховує параметри виконання плану за обсягом виробництва. Суть аналізу відносного перевитрати може бути зведена або до розрахунку обсягу ресурсів, необхідного для отримання результату, або до розрахунку результату, який повинен вийти при заданому обсязі ресурсів.

Для аналізу відхилень також можна використовувати метод факторного аналізу.

Переваги і недоліки застосування гнучкого бюджету

Як вже було сказано вище, гнучкий бюджет допомагає оцінювати той чи інший вид діяльності в розрізі “план – факт” і тим самим дозволяє контролювати обсяги витрат, а також виявляти проблемні зони. Прив’язка показників до певних зон відповідальності закріплює відповідальність і мотивує персонал в досягненні цілей.

Разом з тим, дана схема має і недоліки, головний з яких – необхідність аналізувати кожну з причин відхилень (в разі якщо їх декілька). На жаль, не завжди вдається визначити вплив кожної з них на відхилення.

Застосування аналізу відхилень

За допомогою аналізу можна розрахувати відхилення витрат прямих матеріалів (ООзм).

ООзм = (Q * S) – (Qб * Sб),

    Де Q – фактична кількість матеріалів; S – фактична ціна матеріалів; Qб – бюджетне кількість матеріалів; Sб – бюджетна ціна матеріалів.

Загальне відхилення може бути розкладено на дві частини: відхилення за ціною (ЗЦМ) і відхилення за кількістю прямих матеріалів (ОКМ):

ЗЦМ = (S – Sб) * Q.

ОКМ = (Q – Qб) * Sб.

У разі якщо дешевші матеріали мають дуже погану якість, то в результаті очікувані норми відходів істотно перевищуються, створюючи при цьому несприятливий відхилення по використанню матеріалів. І воно може істотно перекрити сприятливе відхилення за ціною. Так що в кожному конкретному випадку слід оцінювати обставини.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз виконання бюджетів