Аналіз роману “Анна Кареніна” Л. Толстого

Роман “Анна Кареніна” – це одний з найбільших творів російської літератури. У романі об’єднані риси, характерні декільком видам романної творчості. В першу чергу твір можна охарактеризувати як сімейний роман. У центрі сюжету життя і доля кількох сімей. Сімейні стосунки та конфлікти висунуті на перший план твору. У той же час через історію сімейних відносин описується безліч соціальних і суспільних процесів, а долі героїв розкривають їх внутрішній світ, розвиток їх особистості. Тому роман може характеризуватися і як психологічний і соціальний. Всі верстви органічно вписуються в канву сюжету. Така багатоплановість також показує риси роману-епопеї, характерні і іншим твори Льва Толстого.

Роман просякнутий духом свого часу. Читач потрапляє на бали та світські салони, знайомиться зі справами високопоставлених осіб і чиновників, зустрічає ідеї та питання, що хвилювали суспільство. У романі також описується життя простих селян і робітників.

Роман побудований на двох основних лініях – викриття світського і буржуазного життя і культури суспільства того часу (розкритої через історію Анни, Кареніна і Вронського) а також зображення патріархально – садибного укладу життя (історія Левіна і Кіті).

Головною ідеєю роману стала “думка сімейна”. На прикладах доль своїх героїв Толстой показує приклади щастя і нещастя в сім’ї та шлюбі. Проблематика твору:

    Питання про шлюб; Любов; Сім’ю.

Все це розглядається у зв’язку з найрізноманітнішими сторонами сучасної героям дійсності, часу, коли на зміну політичним і моральним основам кріпосницького ладу прийшли нові, буржуазні.

І все ж в першу чергу роман захоплює своїм сюжетом, історією драматичної любові Анни і Вронського, чистою і романтичною любов’ю Левіна і Кіті. Толстой тонко і точно описує нам характери героїв. По ходу твору кожен персонаж не тільки розкриває свій характер, але й змінюється, розвивається. Автор підносить читачеві безліч своєрідних засобів і прийомів, таких як:

    “внутрішній монолог”; “психологічний коментар”.

З їх допомогою вдається з особливою глибиною розкрити внутрішній світ героїв.

Тема роману – це не тільки сімейні відносини, але і безліч громадських, соціальних і філософських питань. Роман “Анна Кареніна” давно визнаний класикою російської літератури. Великий автор зумів поєднати в романі безліч доль, зберігши при цьому композиційну та художню цілісність, з тонкістю вправного психолога передати драматизм доль героїв, Їхніх переживань і конфліктів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз роману “Анна Кареніна” Л. Толстого