Аналіз PR діяльності

Кількісні KPI PR діяльності

KPI, або ключові показники ефективності, дозволяють компанії проаналізувати якість роботи кожного бізнес-підрозділу по досягненню стратегічних і тактичних цілей.

Діяльність фірми в області PR не виняток, для оцінки її результативності застосуються наступні кількісні та якісні показники:

    Прес-рейтинг є базовим кількісним показником, це відсоток вимірюваної цільової аудиторії, яка читала PR повідомлення або середня аудиторія одного номера друкованого видання. PR Value (AVE) – еквівалент вартості реклами, при цьому враховується ще і якість матеріалу з урахуванням даних про роль об’єкта дослідження в повідомленні, помітності та розмірі публікації. Вартість контакту (CPC / CPT). Це показник, який свідчить про ефективність вкладення коштів на вчинення одного якісного контакту з представником цільової аудиторії в рамках проведення PR заходи. МедіаІндекс – це єдиний і загальноприйнятий узагальнюючий показник, який оцінює загальну ефективність об’єкта вивчення в медіа просторі. Чим більше значення даного показника, тим позитивніше імідж об’єкта в ЗМІ. Розрахунок медіаіндекса грунтується на наступних факторах: впливовість джерела інформації (його цитованість), помітність об’єкта і його роль в повідомленні. Охоплення аудиторії (Media Outreach). Це фундаментальний кількісний показник ефективності PR. Розраховується на основі даних статистики моніторингових агентств.
    Проектні показники (ліди, учасники заходів, відгуки, дзвінки і ін.). В рамках PR проектів важливо враховувати такі параметри результативності роботи фахівця з PR, як кількість учасників події, кількість заявок на продукт / послугу, кількість відгуків про захід, відвідуваність сторінки заходи тощо.
Якісні показники діяльності зі зв’язків з громадськістю

Основним якісним параметром PR діяльності виділяють індекс цитованості (ІЦ), який є похідним від прес-рейтингу. Це показник кількості посилань на видання або матеріал в інших джерелах, приймаючи до уваги також їх авторитетність. Значущим аспектом є не кількість посилань, а їх якість, тобто “Вага” посилання.

Крім цього, необхідно брати до уваги і відвідуваність сайту. Особливо це показник актуальний для компаній, які продають товари і послуги через інтернет. Фахівці з PR як раз і займаються наповненням інтернет сайтів відповідним контентом і відстежують їх відвідуваність користувачами за допомогою спеціальних лічильників.

Підприємства сфери послуг використовують такий параметр оцінки, як частка прямої мови (ДПР / Цитируемость). Компанія в очах споживачів асоціюється з певною особою. А компанії, які надають різні послуги, високо цінують нематеріальні активи, тобто висококваліфікований персонал. 100% репутація власника бізнесу або провідного спеціаліста – це 100% репутація компанії. Розраховується даний показник співвідношенням повідомлень з прямою мовою спікерів до загального масиву публікацій про компанію в%.

Суб’єктивна оцінка керівництва має місце практично у всіх компаніях, які використовують PR для просування. Робота фахівця з PR може оцінюватися не тільки за допомогою перерахованих вище показників, але і звичайним думкою керівника організації.

Методи аналізу заходів PR

Аналіз заходів по зв’язках з громадськістю може здійснюватися на основі таких методів:

    За кількістю отриманих запитів. За чисельністю аудиторії та рейтингу популярності ЗМІ За джерелами (дається вага кожного видання) На основі соціологічних опитувань і опитувань громадської думки (бажано здійснювати дослідження з певною періодичністю для інформативності) На основі прямої зворотного зв’язку (ефективним є використання рекламних інструментів паралельно з PR кампанією або після її проведення) На основі зворотного зв’язку з медіа

Оцінка динаміки розуміння (торгові агенти тепер зацікавлені не просто в продажу товарів кінцевому споживачеві, а демонстрації переваг продукції для залучення більшого числа покупців).

Дані методи дозволяють визначити ефективність того чи іншого PR дії, щоб в сукупності уявити загальну картину оцінки результативності діяльності компанії по PR.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Аналіз PR діяльності