Аналіз функціональних витрат

Для більшої ефективності виробництва і отримання максимального аргументованої прибутку використовується функціонально-вартісний аналіз. Він же формує і методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Такий аналіз дозволяє оцінити всі необхідні витрати, затребуваність, оптимізувати всі етапи виробництва, від стадії розробки і до випуску готової продукції; дозволяє збалансувати оптимальну якість з витратами, які для цього будуть потрібні.

Пояснити важливість даного аналізу особливо при оцінці проекту для інвестицій можна на простому затвердження. Собівартість (як порахувати собівартість) всіх товарів неминуче, крім обов’язкових витрат, включає і зайві додаткові витрати. Вони в основному з’являються при ускладненні або оптимізації виробничого процесу, пошуком більш вигідних напрямків або варіацій. Однак частина з цих витрат носять невиправданий нераціональний характер і можуть бути враховані, замінені або зовсім вилучені. Наскільки якісно проводиться така перевірка, впливає і на оцінку інвестиційного проекту. Часто виходить, що при виробництві товару використовуються в окремих елементах зайві допуски, запаси по міцності або ефективності, які не дають відчутного приросту по кінцевої мети, отримання доходу, часто вони навіть не затребувані.

Крім оптимізації та виокремлення зайвих витрат метод ФВА може заздалегідь вказати на неефективність того чи іншого підходу, рішення або дії.

Цілями для даного аналізу є:

    Запобігти додаткові витрати, починаючи з науково-дослідницької роботи або конструкційних випробувань; Виключення зайвих витрат під час виробництва та експлуатації, вилучення незатребуваних або неаргументованих витрат, з метою підвищити оцінку інвестиційного проекту.

В ході аналізу вирішується цілий спектр питань, які можна охарактеризувати наступним чином:

    Оптимізація вартості товару для досягнення кращого співвідношення з урахуванням витрат на виробництво і подальше просування. Зниження вартості для підвищення попиту за незмінної або підвищеному якості, за рахунок глибокої оптимізації виробничого процесу; Перегляд всіх матеріалів задіяних у виробництві з метою пошуку альтернативних замін дефіцитних або дорогих матеріалів.

При аналізі інвестиційного проекту по вже випускається, крім перерахованих відповідей, можна отримати додаткову інформацію, яка допоможе оцінити успішність підприємства, вивести критерії успішності інвестиційних проектів, особливо якщо суть виробництва не до кінця відома інвестору.

Зображення, на якому підрахунок коштів від проекту

Скласти уявлення про продукт в плані того, як його призначення можна виконати з мінімальними витратами.

    Чітко визначити функціональне призначення продукту, що важливо для розуміння і окреслення сфери його застосування. Список засобів фактично витрачених на виконання завдань реалізованих продукцією, як ключовий момент в оцінці ефективності проекту. Верхня межа сумарних витрат на виконання завдання продукції як орієнтир на визначення допустимих витрат виробництва. Максимальний рівень витрат, пов’язаних з розповсюдженням і реалізацією продукту. Пошук альтернативних способів реалізації цілей для продукції як відправна точка для оцінки конкурентних продуктів. Оцінка витрат за умови впровадження альтернативних варіантів продукції з тими ж показниками.

Аналіз може також відрізнятися за формою застосування. Якщо мова йде про те, щоб розробити методи оцінки інвестиційних проектів вже діючих і випускають свою продукцію, то такий ФСА буде коригуючих.

Цілями для коригуючого аналізу є пошук витрат в існуючому виробництві, від яких можна відмовитися. Пошук оптимального співвідношення мінімізації витрат при збереженні належної якості або ж вибір напрямку, при якому упор робиться більшою мірою на економію або на якість продукції.

В ході аналізу залучаються фахівці і технологи, здатні вирішити виниклі диспропорції щодо функціональної частини продукції. З їх допомогою висновки аналізу переводяться в сферу практичного вирішення проблем, визначення ваги сумарних витрат у ставленні до значущості окремих призначень готового продукту. Проводиться оцінка ефективності інвестиційного проекту щодо переозброєння виробництва, його оптимізації.

Крім цього виділяють ще дві форми аналізу: творчу і инверсную. Творча цілком відноситься до етапів науково-дослідних і організаційно-конструкційних робіт. Тобто, спрямована на запобігання вибору неефективних рішень, підвищення оцінки інвестиційного проекту, оптимізація виробничого процесу і функціонального складу продукції.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Аналіз функціональних витрат